بررسی عوامل پدید آورنده قتل همسر توسط موسسه حقوقی آوا

بررسی عوامل پدید آورنده قتل همسر توسط موسسه حقوقی آوا

بررسی عوامل پدید آورنده قتل همسر توسط موسسه حقوقی آوا : چنانچه زنی توسط همسرش کشته شود حتما با این نکته برخورد خواهیم کرد که در صورت اثبات قتل مجازات  چگونه برهمسراعمال خواهد شد.ابتدا باید این قتل صورت گرفته را از حیث عمد یا غیرعمد بودن آن بررسی کرد .

در قتل غیر عمد از حیث جنبه عمومی جرم فرقی بین زن و مرد وجود نداشته پس چنانچه در حادثه رانندگی مقتول زن و راننده مقصرهمسر باشد مطابق مجازات قانونی او ۶ماه تا ۳ سال حبس است یعنی اگرمقتول این حادثه همسر بود نیز چنین مجازاتی در نظر گرفته می‌شد.

اما از حیث دیه بین زن و مرد تفاوت وجود دارد یعنی دیه‌ای که راننده مقصرکه همان همسر زن است باید به اولیای دم زن بدهد نصف دیه کامل یک مرد است بنابراین در این حالت راننده مقصر باید معادل بهای ۵۰ نفر شتر به اولیای دم زن بپردازد.

بررسی عوامل پدید آورنده قتل همسر توسط موسسه حقوقی آوا :حال پرسشی که اینجا مطرح میشود این است که دیه زن همیشه نصف دیه مرد است؟

که در پاسخ باید گفت دیه زن و مرد تا زمانی که که مقدار دیه به یک ‌سوم دیه کامل برسد مساوی و چنانچه یک ‌سوم و یا بیش از یک ‌سوم دیه باشد دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.

چنانچه هرگونه سوال و راهنمایی در دعاوی خود دارید، می توانید به سایت موسسه حقوقی آوا به نشانی avalegal.ir مراجعه ،و  جهت کمک و حل دعاوی  خود، از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و در صورت نیاز و تمایل می توانید جهت اخذ بهترین وکیل در رسیدگی به پرونده خود در موسسه حقوقی آوا اتخاذ نمایید.

بررسی عوامل پدید آورنده قتل همسر توسط موسسه حقوقی  آوا : چنانچه قتل زن در یکی از ماههای حرام صورت گیرد که ماه های حرام شامل رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم میشود، همانند قتل مرد به مقدار دیه افزوده می‌شود؟

 از این جهت تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد و اگر قتل در یکی از ماههای حرام انجام شود یک ‌سوم به نوع دیه انتخاب شده افزوده خواهد شد پس درفرضیه بالا اگر قتل غیرعمد زن ناشی از حادثه رانندگی در یکی از ۴ماه حرام باشد راننده مقصرکه همسر او باشد علاوه بر پرداخت بهای ۵۰ نفر شتر یک ‌سوم از دیه مزبور را باید به اضافه آن به ورثه مقتول بپردازد.

بررسی عوامل پدید آورنده قتل همسر توسط موسسه حقوقی آوا : حال چنانچه اگر مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص می‌شود اما اولیای دم زن قبل از قصاص قاتل باید نصف دیه  قاتل را به او پرداخت نمایند و چنانچه دیه مذکور به قاتل پرداخت نشود قصاص صورت نخواهد گرفت و  تا زمانیکه ورثه زن مقتول دیه را به او نپردازند قاتل در بازداشتگاه  میماند.

 در این شرایط معمولاً واحد اجرای احکام دادگستری به متقاضیان قصاص مهلت می‌دهند تا یک ‌دوم دیه به قاتل پرداخت شود چون درغیراین صورت امکان اجرای حکم فراهم نشود وچنانچه این مدت به نسبت طولانی شود واحد اجرای احکام این قبیل پرونده‌ها را برای تبدیل قرار بازداشت موقت به قرارمناسبتر دیگری به دادگاه   صادرکننده قرار بازداشت موقت می‌فرستند تا قرار مناسب صادر شود.

 

بررسی حالات مختلف قتل:

بررسی عوامل پدید آورنده قتل همسر توسط  موسسه حقوقی آوا ، قتل عمد سه حالت دارد:

حالت اول: 

طبق این حالت  شخص قصد کشتن شخص دیگری را دارد. اعم از اینکه فعل و رفتار و عملی که برای این کار انجام می‌دهد به لحاظ عرفی کشنده باشد یا نباشد. مثلا شخص الف قصد کشتن که شامل قصد نتیجه، قصد سلب حیات، قصد وقوع جرم قتل  شخص ب را دارد چنانچه این قصد را با فعلِ عرفا کشنده انجام بدهد مثل پرتاب از بلندی یا شلیک گلوله یا با فعلِ عرفا غیرکشنده مانند مشت زدن به کتف که تشخیص اینکه چه عمل و رفتاری کشنده یا غیرکشنده است با عرف است که در اینجا آنچه اهمیت دارد این است که شخص الف قصد کشتن شخص ب را دارد و صرف این قصد کافی است تا عمل او جرم قتل عمدی خواهد بود.

بررسی عوامل پدید آورنده قتل همسر توسط موسسه حقوقی آوا ، حالت دوم :

حالت دوم حالتی است که شخص، قصد کشتن شخصِ دیگری را ندارد، در حالی‌ که قصدِ فعل یعنی قصد انجام عملی را که به لحاظ عرفی کشنده است، را دارخواهد بود. برای نمونه شخص الف بدون آنکه قصد کشتن شخص ب را داشته باشد او را هل داده و شخص ب به خاطر اصابت با جدول کشته می‌شود. نظیر این نوع از قتل را در بسیاری از موارد در نزاع و دعوای خیابانی بارها دیده‌ایم. یعنی حالتی که شخص، قصد کشتن مقتول را نداشته است اما عملی که انجام داده از نظرعرفی مرگ‌آور یا کشنده بوده است. نکته ای که حایز اهمیت است این است که شخص الف به کشنده بودن عمل خود آگاهی داشته باشد.

مطالب بیشتر  بررسی شروع به جرم در موسسه حقوقی

بررسی عوامل پدید آورنده قتل همسر توسط موسسه حقوقی  آوا ، حالت سوم:

حالت آخر حالتی است که شخص نه قصد کشتن شخص دیگری را دارد و نه عمل و رفتار او از نظرعرفی کشنده است.

اما وقوع این عمل نسبت به یک شخصِ خاص که دارای وضعیت خاصی مثل کهولت سن، بیماری و.. که به لحاظ عرفی کشنده و سبب قتل خواهند شد. مثلا شخص الف قصد کشتن شخص ب را ندارد، فعل و رفتار او هم به لحاظ عرفی کشنده نیست، اما به خاطر وضعیت خاصی که شخص ب داشته مثلا پیر بوده، بیمار بوده، صغیر بوده و … عمل شخص الف کشنده محسوب می‌شود. آنچه حایز اهمیت است علم و آگاهی شخص الف به وضعیت خاص شخص ب است که باید ثابت گردد. یعنی ثابت شود که شخص الف می‌دانسته که شخص ب در یک وضعیت خاص به سر می‌برد و انجام چنین عملی سبب مرگ او می‌شود. در غیر این صورت، اصل بر عدم علم و آگاهی شخص الف است و اگر نتوان علم و آگاهی او را ثابت کرد قتل واقع شده عمدی نخواهد بود.

 

مجازات جرم قتل عمدی:

بررسی عوامل پدید آورنده قتل همسر توسط موسسه حقوقی آوا : جرم قتل عمد در هر سه حالت یاد شده، دارای مجازات قصاص نفس است. یعنی چنانچه اولیای دم مقتول که مقصود از اولیای دم، ورثه‌ی شخص مقتول به جز زوج و زوجه است،  میتوانند خواهان قصاص قاتل شوند.

البته در بعضی موارد دو طرف می‌توانند صلح ویا گذشت کنند یا اینکه به جای قصاص، دیه برای مقتول اخذ کنند. طبق آخرین نرخ اعلام شده در سال ۹۸، دیه‌ی انسان کامل ۲۷۰ میلیون تومان و در ماه های حرام ۳۶۰ میلیون تومان تصویب شده که در جنایات عمدی‌ای که مستوجبِ قصاصِ قاتل است اما قصاص صورت نگرفته و دیه باید پرداخت شود ظرف ۱ سال باید به خانواده مقتول تأدیه شود. ازجهاتی دیگر در چنین فرضی که شخص مرتکب قتل عمد شده اما قصاص صورت نمی‌گیرد، علاوه بر پرداخت دیه، مرتکب به مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس نیز محکوم خواهد شد.

یکی از انواع قتل خانوادگی قتل همسر است به این شرح که:

بررسی عوامل پدید آورنده قتل همسر توسط موسسه حقوقی آوا : طبق آمارقتل زن توسط شوهر یا برعکس آن از قتل‌های خانوادگی با آمار بسیار بالامحسوب شده است در واقع رایج‌ترین نوع قتل خانوادگی است؛ در قتل زن توسط شوهر انگیزه‌ها و عواملی از جمله فقر و شرایط بد اقتصادی و اختلافات شدید خانوادگی توام با خشونت  و کتک کاری و تفاوت‌های بارز فرهنگی و عقیدتی میان زن و شوهر واعتقاد نداشتن به اصول و موازین شرعی و عدم رعایت ارزش‌هایی چون حجاب و روابط اجتماعی توام با متانت توسط زن یا روابط نامشروع زن با مرد اجنبی و همچنین عدم توجه به تعهدات ناشی از ازدواج و لجبازی طرفین به نحوی که غرور کاذب مانع پذیرش تقاضای قانونی و منطقی طرف مقابل خواهد شد.

این لجبازی تا جایی پیش خواهد رفت  که به صورت مرموزو ناخودآگاه طرف مقابل را در شرایط تحریک آمیز و عصبانیت قرار داده و داشتن انتظارات بیش از حد اقتصادی زن با وجود اطلاع از وضعیت درآمدی شوهر که در اغلب موارد به خاطر چشم و همچشمی‌های کورکورانه به وجود آمده است.

در صورت مشاوره حقوقی حضوری با شماره تلفن های درج شده در سایت با گرفتن وقت قبلی،تماس حاصل نمایید.

آستانه تحمل طرفین بخصوص  شوهر   پایین آمده و بهداشت روانی افراد کاملااز بین خواهد رفت و با کوچک‌ترین تلنگری حالت تدافعی و خشونت و پرخاشگرانه به خود می‌گیرند و حتی این بی‌صبری به خارج از منزل و به جامعه هم کشیده خواهد شد که این کاهش آستانه تحمل باعث درگیری‌های مداوم و در ‌‌نهایت قتل‌های آنی و بدون طرح و نقشه قبلی یا حتی گاهی با نیت قبلی رخ خواهد داد که نتیجه آن از هم پاشیدگی خانواده و سردرگمی فرزندان در جامعه خواهد بود. البته آمار‌ها حکایت از این  دارند که اعتیاد و خیانت زن به شوهر و برقراری روابط نامشروع از علل اصلی این نوع قتل‌ها به شمار می آیند.

مطالب بیشتر  بررسی خودکشی از دیدگاه قانون در موسسه حقوقی آوا

 

قتل در حالت فراش:

بررسی عوامل پدید آورنده قتل همسر توسط موسسه حقوقی آوا : قتل درحالت فراش به قتلی تعبیر میشود که به هنگام مشاهده زنا توسط شوهر به وقوع می پیوندد . فراش در لغت به معنی گستردنی ، آنچه گسترده می شود و بر آن می خوابند و جامه خواب آمده است. همچنین به معنای زن یا مرد یا هریک از دو همسر یاد شده است و زوج و زوجه فراش یکدیگرخوانده می شوند ولی با توجه به کثرت استعمال آن در نزدیکی مقاربت می توان گفت فراش کنایه از همان نزدیکی و مواقعه است. بر اساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی قتل در فراش حالتی است که:« هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در حال زنا یا در یک فراش مشاهده کند و آن دو را مقتول یا مجروح کند معاف از مجازات است».

مراد از اجنبی در این ماده بیگانه بودن از لحاظ زناشویی بوده و قید اجنبی نمی تواند محارم را مستثی از حکم نماید. شرط جواز قتل در فراش یا جرح زوجه و فاسق او توسط شوهر و معافیت از مجازات مطابق ماده ۶۳۰ مشاهده زنا کردن آن دو به وسیله شوهر خواهد بود . به تعبیر دیگرزنا :« زنا عبارتست از جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه» ،همچنین طبق  ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی  زنا را اینگونه بیان کرده است : « زنا عبارتست از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد در غیر موارد وطی به شبهه».

 

شرایط معافیت شوهراز مجارات قتل در فراش به چه صورت است:

بررسی عوامل پدید آورنده قتل همسر توسط موسسه حقوقی آوا  : برای معافیت شوهر از مجازات قتل در فراش و جرح و ضر زوجه خود باید شرایط ذیل با توجه به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی تحقق یابد:

الف) وجود علقه زوجیت :

طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی : نکاح  اعم است ازاینکه چه دائم باشد چه منقطع. بحثی که در این مورد پیش می آید مربوط به طلاق رجعی است و اینکه چنانچه مردی همسر مطلقه خود را در مدت عده رجعیه با مرد اجنبی در حال زنا ببیند طبق ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی که در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع دارد و با توجه به ماه ۸۵ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد : « طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ، مرد یا زن را از احصان خارج نمی کند…».

 مردی که همسر مطلقه رجعیه خود را در ایام عده با مرد اجنبی در حال زنا ببیند و مرتکب قتل در فراش یا جرح یا ضرب هر دو یا یکی از آنها گردد در صورت جمع بودن سایر شرایط از مجازات معاف خواهد بود. نکته دیگری که بسیار حایز اهمیت است این است که با توجه به ماده ۶۳۰ ظاهرا تفاوتی بین زن مدخوله و غیر مدخوله و نیز محصنه و غیر محصنه ندارد و حکم معافیت شوهر در تمام موارد مذکور در صورت اجتماع دیگر شرایط صادر خواهد شد.

ب) مشاهده زنا توسط شوهر:

بر اساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی :عمل زنا باید محقق باشد تا قتل در فراش مجاز محسوب گردد. طبیعتا برای اینکه قاتل بتواند از مجازات معاف بشود باید بتواند وقوع عمل زنا را ثابت کند، یعنی برای اینکه دادگاه  عمل ارتکابی او را مجاز اعلام کند و از مجازات معافش نماید باید زنا را ثابت کند که با توجه به منتفی بودن اقرار به لحاظ کشته شدن زانی و زانیه یا بوسیله شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل که شاهد زنا بوده اند بر اساس ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی یا بر طبق ماده ۱۰۵ همان قانون با علم قاضی ثابت شود و به هرحال بدون ثبوت زنا قتل در فراش مجاز نیست و بدون اثبات آن در دادگاه مرتکب از مجازات معاف نخواهد بود .

ج)  ارتکاب قتل در فراش یا جرح و ضرب در حین مشاهده عمل زنا:

قتل در فراش یا همچنین ضرب و یا جرح باید در حین مشاهده زنا صورت بگیرد و شوهری از حکم ماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامی برخوردار خواهد شد که صحنه زنا زوجه خود و مرد اجنبی را با چشم خود مشاهده کند،چنانچه مردی از طریقی دیگر اطمینان حاصل کند که زنش با مرد اجنبی ارتباط نامشروع برقرار کرده ، به استناد حکم ماده ۶۳۰ نمی تواند مرد یا زن را به قتل برساند و از مجازات معاف شود.

بررسی عوامل پدید آورنده قتل همسر توسط موسسه حقوقی آوا : مشاهده صحنه از طرف شوهر نباید ارادی یا با تهیه نقشه بوده باشد ، بدین معنی که اگر شوهر بداند که همسر او با مردی همخوابه شده است در صورت مراجعه به محل و ارتکاب جرم از معافیت مجازات بهره مند نخواهد شد به این دلیل که  قانون   به او حق و توانایی ارتکاب جرم را نداده است بلکه تصور قانونگذار بر این بوده که در لحظه مشاهده دفعی و اتفاقی صحنه ، چنان حالتی بر مرد مستولی می شود که کنترل خود را به طور آنی از دست داده و چنین فرضی را در مورد کسی که از ماجرا مطلع شده و به طرف صحنه رفته است نمی پذیرد.

مطالب بیشتر  رمز دوم یکبار مصرف [رمز پویا]

د) علم به تمکین زن:

شوهرزمانی از مجازات قتل در فراش یا جرح وضرب همسر خود که با مرد اجنبی در حال زنا مشاهده گردیده معاف خواهد شد که علم به تمکین  زن خود داشته باشد و در صورتی که زن مکره یعنی مفعول بوده باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند قانونگذار طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی از ذکر تمکین معنای مصطلح حقوقی آن را اراده نکرده است بلکه منظور تسلیم زوجه در عمل زنا با مرد اجنبی و همراهی کردن و پاسخ دادن به خواسته های نامشروع مرد اجنبی می باشد.

مبنا و فلسفه حکم ماده ۶۳۰  به این شرح است :

۱- معاف بودن شوهر به لحاظ تهییج و تحریک ناشی از مشاهده زنای زوجه با اجنبی  

۲- معاف بودن شوهر به لحاظ دفاع از عرض و ناموس

۳- معافیت به جهت اجرا و اقامه حد الهی

۴- مهدور الدم بودن زانی و زانیه

از نظر قوانین موضوعه این نوع قتل در صورت عمدی بودن موجب قصاص است که این قصاص با پرداخت تفاضل دیه از جانب اولیای دم مقتوله به قاتل صورت خواهد گرفت. براساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی اگر مرد همسر خویش را در فراش با مرد اجنبی ببیند قصاص و دیه از وی ساقط می‌شود البته این مهدورالدم بودن مقتولان باید به اثبات برسد. گاهی اوقات فرد کشته شده اساسا مهدورالدم نبوده است ولی به تصور و اعتقاد قاتل او مهدورالدم است. اگر قاتل، اشتباه در اعتقاد خود را در دادگاه ثابت کند قتل عمدی براساس تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی تبدیل به شبه‌عمد شده و تنها دیه مقرر شرعی اخذ خواهد شد.

قتل شوهر توسط زن نیز از قتل‌های رایج خانوادگی است که اغلب با معاونت یا مشارکت زن و با اجیر شدن فرد یا افراد اجنبی صورت می‌گیرد این نوع قتل اصولاریشه در انحرافات جنسی زن داشته و با تحریک زن به قتل همسر توسط فرد غریبه صورت می‌گیرد. این نوع قتل‌ها معمولااز طریق مسموم کردن یا چاقو زدن صورت می‌گیرد و زن اکثرا نقش معاونت را عهده دار است و معمولازن بعد از دستگیری متوجه منجلاب اطراف خود می‌شود. این نوع قتل، برای قاتل، مجازات قصاص و برای معاون، ۳ تا ۱۵ سال حبس تعزیری را به همراه دارد.

 

اجرای حکم قصاص در قانون مجازات ایران:

بررسی عوامل پدید آورنده قتل همسر توسط موسسه حقوقی آوا : بر اساس ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل  قصاص مى‏شود»، ولى در ماده ۲۰۹ همان قانون بیان میدارد: «هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از مجازات قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد».

بر اساس ماده ۲۱۳ قانون مجارات: «در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از مجازات قصاص باشد».

 

ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد: «هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»

به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل  را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمی‏شود.

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری  با چهار شعبه مستقر در تهران، آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی،خواهد بود.

موسسه ما آوای شماست…

 

 

 

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *