بررسی مفهوم جرم و طبقه بنده جرایم توسط موسسه حقوقی

بررسی مفهوم جرم و طبقه بنده جرایم توسط موسسه حقوقی

بررسی مفهوم جرم و طبقه بندی جرایم توسط موسسه حقوقی : در این مقاله به عنوان جرم خواهیم پرداخت که اصلا جرم چیست و مشمول چه کار هایی می شود، هم چنین حد وحدود  افراد تا چه میزانی باید باشد که عنوان مجرم به آن ها قلمداد نشود.

با شرح عنوان جرم در این مقاله و توضیحاتی در باب احکام آن، اولا: به پیشگیری وقوع آن خواهیم پرداخت و ثانیا: احتمال بروز آن را به حداقل خواهیم رساند.

 

مفهوم جرم:

بررسی مفهوم جرم و طبقه بندی جرایم توسط موسسه حقوقی :تعاریف گوناگونی از جرم ارائه شده است، اما آن تعریفی که از جرم به صراحت در قانون مجازات اسلامی بیان شده است به شرح ذیل می باشد:

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود. بدین صورت اولین چیزی که باید به آن توجه داشت، این است که جرم بی شک تنها، انجام کار نیست بلکه در برخی مواقع عدم انجام کار نیز جرم قلمداد می شود.

برای مثال اگر کسی در حین رانندگی به شخصی صدمه بزند و او را رها کند، با این رها سازی  آسیب های بیش تری به شخص وارد می کند، مانند: خونریزی شدید و به کما رفتن و …

در چنین صورتی این عمل راننده ترک فعل محسوب شده و عنوان مجرم بر او قلمداد می شود.

موسسه حقوقی آوا در بررسی مفهوم جرم نکاتی را گرداوری کرده که باید به آن ها توجه داشت تا با رعایت این نکات جرم در نزد مقام رسیدگی کننده، تحقق پیدا کند.

با رعایت این نکات هرگونه ابهامی در خصوص جرم و مفهوم آن بر طرف می گردد، که عبارتند از:

۱-آن عمل در قانون جرم شناخته شده باشد

۲-آن عمل در خارج یعنی در عالم ماده اثری داشته

۳-اینکه نیت و قصد جرم در عمل ارتکابی وجود داشته باشد.

بنابراین هر شخصی که مورد تعقیب قرار می گیرد با دانستن مطالب فوق می‌تواند از خود دفاع کند و مهم‌ترین عامل درجرم دانسته شدن عمل ، قصد و نیت شخص می باشد.

 انگیزه های افراد در ارتکاب بزه متفاوت است، گاهی برای بردن اضرار مالی، هتک حرمت، مال غیر،ضرب و جرح  و یا هر عاملی که شخص را به انجام و ارتکاب جرم می کشاند، می‌تواند انگیزه مجرمانه باشد که آن هم در جرایم مختلف متفاوت می باشد .

تحقق یافتن یک جرم زمانی ممکن است که، ارکان و عناصر سه گانه مذکور با هم قابل احراز باشد، در غیر این‌صورت قابل اثبات نخواهد بود.

به عنوان مثال اگر شخصی به قصد کمک به دیگری موجب بروز یک فعل مجرمانه شود، فقدان در نیت باعث عدم تحقق جرم خواهد بود .

بررسی مفهوم جرم و طبقه بندی جرایم توسط موسسه حقوقی : موسسه حقوقی آوا در بیان توضیحاتی از مفهوم جرم، ارائه این نکته را لازم می دارد که جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست و مفهوم آن این است هرچیزی که مطابق قانون جرم شناخته شده، نمی توانیم به دلیل ندانستن، از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کنیم چون قانون پس از تصویب و انتشار آن قابل اجراست؛ بنابراین چه قوانین را خوانده باشیم یا از آن مطلع نباشیم، در آثار و اجرای مجازات تاثیری نخواهد داشت و اصل بر اطلاع وآگاهی افراد جامعه از قوانین مصوب می باشد واستثنایی هم ندارد.

شما می توانید جهت هرگونه مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر به سایت موسسه حقوقی آوا به نشانی   avalegal.ir مراجعه نمایید. و یا برای پاسخگویی به سوالات حقوقی خود از وب سایت مجله موسسه حقوقی آوا دیدن فرمائید

جرایم به طبقاتی تقسیم می شوند و دارای انواعی می باشند که از آن ها به عنوان عناصر سه گانه جرم یاد می شود این عناصر سه گانه به شرح ذیل می باشند:

۱-عنصر قانونی جرم

۲-عنصر مادی جرم

۳-عنصر روانی جرم

 

مطالب بیشتر  مسئولیت کیفری ناشی ازانتقال ایدز و عوامل رافع آن

عنصر قانونی جرم چیست و چه احکامی دارد؟

بررسی مفهوم جرم و طبقه بندی جرایم توسط موسسه حقوقی :فعل یا ترک فعل، هرچقدر از نظر اجتماعی و حتی فردی زشت و قبیح باشد و برای فرد نیز خوشایندنباشد، تا زمانی که مقنن حکمی برای آن در قانون مقرر نکرده است قابل مجازات نیست و نمی‌توان ضمانت اجرایی را برای عمل فرد پیش‌بینی کرد.

 در چنین صورتی تحقق جرم و شرط تعیین و اعمال مجازات منوط به نص صریح قانونگذار می باشد.

شما می توانید جهت هرگونه مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر به سایت موسسه حقوقی آوا به نشانی   avalegal.ir مراجعه نمایید.

در اصل ۱۶۹ قانون اساسی لزوم قانونی بودن جرم به رسمیت شناخته شده است. به این ترتیب که فعل یا ترک فعل هر شخص تا زمانی‌که پیش از آن موضوعِ امر و نهی قانونگذار قرار نگرفته است جرم تلقی نمی‌شود.

پیرامون لزوم قانونی بودن مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسی نیز مسئله ای را پیش‌بینی نموده است که البته علاوه بر تعیین مجازات اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.

مبنای قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها متعدد می باشند،این مبنا ها به شرح ذیل است:

 ۱-حفظ حقوق و آزادی های مردم:

این مبنا اقتضا دارد همواره از تجاوز و تعدیات مجریان قانون در امان باشند.

  ۲-اجرای صحیح عدالت:

عدالت اقتضا می کند که همگان در برابر قانون مساوی باشند.

 درچنین صورتی وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شائبه، هیچ‌گونه غرض ‌ورزی و جانب ‌داری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود راه را برای وصول به این مقصد هموار می‌سازد.

۳-اصل آزادی:

در مورد هر عمل و اقدامی که جرم انگاری صورت می‌گیرد، محدودیت هایی برای انسان ایجاد می‌شود و آزادی او را محدود می‌کند.

 و اما می رسیم به اینکه عنصر قانونی چه کاربردی در جرم و مجازات ها دارند؟

 کاربرد عنصر قانونی در جرایم و مجازات ها

زمانی که فعل یا ترک فعلی جرم شناخته نشده و برای آن هم مجازاتی تعیین نشده است، ولی اعمال ایجاد شده زشت و ناپسند باشند، قابل تعقیب و مجازات نیست.

بنابراین فعلی مانند، خودکشی یا خودزنی که در اسلام از گناهان کبیره است به‌دلیل اینکه در قوانین و مقررات جرم شناخته نشده قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری نمی باشد. تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است.

در راستای این وظیفه قانونگذار بایستی بکوشد که افعال یا ترک افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین نماید تا بعدا با تفاسیر مختلف قضات مواجه نشود.

 زیرا به‌کارگیری تعابیر مبهم راه را برای برداشت‌های شخصی و تفاسیر ناروا باز می‌گذارد. صراحت در بیان از اصولی می باشدکه مقنن در تشریع قوانین کیفری همواره باید به کار بگیرد.

کاربرد دیگرش آن است که، حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای هر یک از آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز نماید و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت ایجاد شود در صورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی خواهد بود.

 نتیجه گیری:

 اصل قانونی بودن در اجرای حکم نیز باید رعایت شود، حتی حکم به مجازات دیگر در تکمیل مجازات اصلی (مجازات تکمیلی) بدون آنکه چگونگی آن در قانون تصریح شده باشد با اصل قانون بودن مجازات‌ها منافات دارد.

 

مطالب بیشتر  سرقت مسلحانه

عنصر مادی جرم چیست و چه احکامی دارد؟

فعل یا ترک فعلِ خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد.

 قصدِ باطنی و درونی افراد تا به مرحله اجرا نرسد و مغایر با اوامر و نواهیِ قانونگذار نباشد، قابل مجازات نخواهد بود.

رفتارهای انسان ظهور خارجیِ اراده‌ی او می باشد.

بدین معنا که،  نیرویی درصدد تأثیر بخشیدن بر محیط و تغییر دادن آن است.

رفتاری ممکن است به صورت‌های گوناگون جرم تلقی شود.

رفتار گاهی در قالب فعل و گاهی در قالب ترک فعل، جرم محسوب می‌شود.

 گاهی اوقات مقنن مخاطبین خود را از انجام فعل خاصی منع می‌کند که دراین‌صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی مقنن و جرم به شمار می‌رود.

گاهی نیز انجامِ فعلی بر اشخاص تکلیف شده که ترک آن، جرم محسوب می‌شود و مجازات در پی دارد.

شما می توانید جهت هرگونه مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر به سایت موسسه حقوقی آوا به نشانی   avalegal.ir مراجعه نمایید.

 

بررسی ترک فعل به موجب قانون:

ترک فعل در قانون مجازات اسلامی به معنای امتناع از انجام تکلیفی است که موضوعِ حکم قانونگذار بوده است.

  هم چنین یک اصطلاح دیگری نیز در عنصر مادی جرم وجود دارد که عبارت است از:

 جرم فعل ناشی از ترک فعل.

 نتیجه‌ای که عموما از یک کنش ایجابی حاصل می‌شود ممکن است با ترک فعل هم محقق شود.

به عنوان مثال، نابینایی می‌خواهد از خیابان عبور کند که در وسط آن یک چاه وجود دارد. شخصی هم دارد نابینا را می‌بیند، با این حال از راهنمایی و کمک او امتناع می‌کند. نابینا هم در چاه سقوط می‌کند و می‌میرد. اخلاق این فرد نکوهیده و سزاوار سرزنش است. با این حال نمی‌توان به راحتی او را قاتل شناخت. همچنین زمانی می‌توان تارک فعل را مقصر شناخت که مقنن مخاطب را به انجام دادن فعلی مکلف نموده باشد.

با استفاده از عنصر مادی تقسیم ‌بندی‌هایی برای جرایم صورت گرفته است.که به دو دسته ی آنی و مستمر تقسیم می شود.

 

جرم آنی:

عبات است از: فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای که تحقق آن در فاصله‌ی زمانی کوتاه انجام می گیرد، مانند: سرقت یا امتناع از اعلام ولادت طفل.

جرم مستمر: عبارت است از: فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در طول زمان استمرار داشته و نشان‌دهنده‌ی قصد سوء و مستمر فاعل است مانند توقیف یا حبس غیرقانونی یا اخفای اموال سرقت شده.

 همچنین جرم را چه آنی و چه مستمر بدانیم وقتی از یک فعل واحد تشکیل شده باشد جرم ساده و وقتی از افعال مادی متعدد به وجود آمده باشد مبتنی بر اینکه این افعال متنوع یا مشابه باشد جرم مرکب و جرم به عادت نامیده خواهد شد.

 

چند نکته گردآوری شده توسط موسسه حقوقی:

جرمی را مرکب می‌نامند که عنصر مادی آن ترکیبی است از افعال متنوع که به قصد تحقق نتیجه‌ی واحدی ترکیب شده‌اند.

نمونه ی بارز جرم مرکب، جرم کلاهبرداری است که برای تحقق این جرم توسل به وسایل تقلبی و به دست آوردن مال نیاز است.

جرم به عادت نیز وقوع فعل معین به دفعات مکرر می باشد به نحوی که عادت مرتکب از این افعال احراز شده باشد. بنابراین تحقق جرم به عادت به زمان نیازمند است.

شما می توانید جهت هرگونه مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر به سایت موسسه حقوقی آوا به نشانی  avalegal.ir مراجعه نمایید.

 

مطالب بیشتر  فروش مال غیر

تقسیم‌بندی دیگری نیز که ناشی از فعل مادی وجود دارد عبارت است از:

۱-جرم مطلق

۲-جرم مقید

در جرم مطلق مقنن به نتیجه‌ی زیان‌بار احتمالی آن توجهی نداشته و جرم به صورت یا ظاهر رفتار کار دارد و نتیجه‌ی زیان‌بار در قابل مجازات بودن رفتار لحاظ نشده است.

اما اگر مقنن حصول نتیجه‌ی خاصی را برای مجازات رفتار اعمال کرده باشد،  به عبارت دیگر جزو عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جرم لحاظ کرده باشد تا وقتی که نتیجه‌ی منظور حاصل نشود، جرم محقق نمی‌شود و قابل مجازات نخواهد بود.

 

 

عنصر روانی جرم چیست و چه احکامی دارد؟

برای تحقق جرم فعل مادی یا ترک فعل و همچنین عنصر قانونی کافی نیست.

فعل یا ترک فعلی که مجرمانه است باید نتیجه‌ی خواست و اراده‌ی فاعل باشد. بدین صورت که  میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت.

بر مبنای عنصر روانی تقسیم‌بندی‌هایی را برای جرایم ارائه داده‌اند که عبارتند از:

 جرایم عمدی و جرایم خطایی

 

بررسی مفهوم جرم و طبقه بندی جرایم توسط موسسه حقوقی ، جرایم عمدی: افعالی که مرتکب در راستای خواسته و تمایل خود آن را عملیاتی می‌کند. افعال عمدی همه به یک اندازه ارزش ندارند بلکه توجه مقنن به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوء‌ِنیت یا قصد مجرمانه باشد.

به بیان دیگر منظور جرایمی است که توأم با اراده و به وصف مجرمانه مقید باشد و نه هر اراده‌ای به صورت مطلق.

شما می توانید جهت هرگونه مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر به سایت موسسه حقوقی آوا به نشانی   avalegal.ir مراجعه نمایید.

 

نکته ای که موسسه ما در تحقق جرم مطرح کرده است،بسیار حایز اهمیت می باشد به این بیان که:

در تحقق جرم، اراده‌ی ارتکاب با قصد مجرمانه مقارن باشد.

بدین ترتیب هرگاه اراده‌ی ارتکاب بر قصد مجرمانه پیشی بگیرد جرم محقق نمی‌شود.

همچنین اراده‌ی ارتکاب باید با قصد سوء منطبق باشد.

یعنی، دادگاه باید یقین پیدا کند که مرتکب به نقض حکم مقنن مصمم بوده است و میل و اراده مرتکب نیز بر این مسئله قرار گرفته است که فلان نتیجه‌ی خاص مجرمانه را از رفتار خویش دریافت نماید.

از ویژگی‌های بارز عمدی بودن فعل، توجه فاعل به نتیجه‌ی فعل مجرمانه است.

داشتن سوءِنیت نیز یعنی قصد ارتکاب رفتاری که مقنن آن را منع کرده است، همیشه به تنهایی کافی نیست.

گاه مقنن وجود جرم را منوط به داشتن قصدی مشخص و صریح کرده است که فاعل برای تحقق آن تلاش کرده است.

 در عین حال سوءِنیت گاهی معین و گاهی نامعین است.

در سوءِنیت معین، بسیاری از موارد این میل و خواست روشن نیست.

در سوءِنیتِ نامعین، مرتکب جرم نمی‌تواند دقیقا قبل از ارتکاب جرم کیفیت نتیجه‌ی آن را تصور کند.

در حالی‌که در سوءِنیتِ معین کاملا کیفیت نتیجه برای مرتکب مشخص و معین می باشد.

شما می توانید جهت هرگونه مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر به سایت موسسه حقوقی آوا به نشانی   avalegal.ir مراجعه نمایید.

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699