حذف نام همسر از شناسنامه توسط موسسه حقوقی آوا

حذف نام همسر از شناسنامه توسط موسسه حقوقی آوا:

 

حذف نام همسر از شناسنامه توسط موسسه حقوقی آوا:

امروزه حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق  ، دغدغه خیلی از مردان و زنانی است که طلاق گرفته اند و تمایل دارند، نام یکدیگر را از شناسنامه خود حذف کنند تا نشانه ای از ازدواج سابق در شناسنامه شان وجود نداشته باشد.

در خصوص حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق، و قانون حذف نام همسر از شناسنامه، این مقاله برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است تا با بهره گیری از این مطالب در موسسه حقوقی آوا بتوانید به نتیجه مطلوب خود برسید.

حذف نام همسر از شناسنامه توسط موسسه حقوقی آوا   : ماده ۳۳  قانون ثبت احوال در این باره مقرر کرده است:

کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح ذیل انعکاس خواهد یافت در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح  و طلاق و یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.»»

بنابراین، فقط بین زوجینی که بین آنها نزدیکی واقع نشده باشد، پس از طلاق می توانند در شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و ازدواج و طلاق مربوط به آن را از بین ببرند و ماده قانونی مذکور شامل مردان و زنان می شود، بنابراین پس از این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  در صورتی که زن غیر مدخوله باشد و طلاق به آن شرایط صادر شود مرد نیز می تواند با دریافت شناسنامه المثنی نام همسر قبلی وطلاق ثبت شده را از شناسنامه حذف نماید.

در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق و یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. ازدواج  و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.»»

همانطور که گفته شد فقط زن و شوهرانی که بین ایشان نزدیکی واقع نشده باشد پس ازطلاق می توانند در شناسنامه المثنی نام همسر قبلی وطلاق مربوط به آن را از بین ببرند.

مطالب بیشتر  طلاق بائن

حذف نام همسر از شناسنامه توسط موسسه حقوقی آوا: اما علی رغم اطلاق ماده قانونی ذکر شده در فوق، که شامل مردان و زنان می شود، سازمان ثبت احوال در بخش نامه ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۴ فقط در المثنای شناسنامه زن در صورت مدخوله نبودن، ازدواج و طلاق سابق را حذف می کرد و اگر زوج برای تعویض شناسنامه به استناد حکم دادگاه مراجعه می کرد درخواست او را نمی پذیرفتند اما این بخش نامه بر طبق دادنامه شماره ۱۸۳ مورخ ۸۱/۶/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

در صورت هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت مجله موسسه حقوقی آوا  به نشانی http://avalegalmag.ir/ مراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

متن رای هیات عمومی دیوان چنین مقرر می دارد:

«حکم مقرر در قسمت آخر ماده ۳۳ قانون ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است، بنابراین مفاد بخشنامه به شماره ۴۳۲/۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۴ سازمان ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و طلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصرا در المثنی شناسنامه زوجه  پذیرفته و در نتیجه دایره مشمول قانون را محدود و تضییق کرده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و بر تجویز قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

 

در ادامه این مقاله صورت گرفته توسط موسسه حقوقی آوا می پردازیم به بررسی و توضیح حذف نام زن از شناسنامه زن  و حذف نام مرد  از شناسنامه زن، در این مشاوره حقوقی با ما همراه باشید. 

مطالب بیشتر  آشنایی با شروط ضمن عقد و اهمیت آنها

 

حذف نام زن از شناسنامه مرد:

 

حذف نام همسر از شناسنامه توسط موسسه حقوقی آوا: حذف نام همسر اول از شناسنامه مرد منوط به ازدواج مجدد و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام ایشان در شناسنامه فرد می باشد.

بنابراین به صرف انتخاب همسر و معرفی آن نمی توان از این مقرره قانونی استفاده کرد. بنابراین حذف نام زن اول از شناسنامه در این مورد صرفاً پس از ایجاد ازدواج دوم و ثبت آن صورت می گیرد، لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد.

 

همچنین در خصوص مردی که خواهان حذف نام همسر اول از شناسنامه خود باشند، اگر دادگاه در ضمن رأی به طلاق، غیرمدخوله بودن زن را اعلام کرده باشد، مرد می‌تواند با ارائه گواهی دادگاه، نام همسر اول را از شناسنامه خود پاک کند؛ اما اگر زن غیرمدخوله نباشد، در این‌صورت، حذف نام همسر از شناسنامه، ممکن نیست.

 

در صورت وجود هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت موسسه حقوقی آوا به نشانی avalegal.ir مراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

 

در صورت تمایل به حل دعاوی مربوط به امور نکاح و طلاق خود بهترین وکیل  را توسط بهترین وکیل تهران موسسه حقوقی اخذ نمایید تا هرچه سریع تر بتوانید به خواسته خود برسید.

 

 

حذف نام مرد از شناسنامه زن:

حذف نام همسر از شناسنامه توسط موسسه حقوقی آوا: حذف نام مرد از شناسنامه زن کمی دشوار تر از مورد قبلی می باشد و منوط به دوشیزه بودن زن در دوران عقد که قابل اثبات توسط سند طلاق است، می باشد. این مورد برای مرد هم قابل انجام می باشد. بنابراین زنانی که اقدام به ازدواج های بعدی می نمایند و یا باکره نیستند نمی توانند از این قانون استفاده نمایند.

اگر زن باکره نباشد و از همسر اول خود جدا شده باشد، تا قبل از ازدواج دوم، نام همسر اول در شناسنامه وی باقی خواهد ماند و تنها پس از ازدواج دوم می‌تواند تقاضای حذف نام همسر اول را از شناسنامه خود به ثبت احوال ارائه کند.

مطالب بیشتر  اقامتگاه زن شوهردار

 

 

بنابراین، در صورتی که زن غیر مدخوله باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق، قابل استنباط باشد و طلاق به آن شرایط صادر شود، هم زن و هم مرد می‌توانند با حکم دادگاه با مراجعه به ثبت احوال و تکمیل فرم های مربوطه می توان درخواست صدور المثنی داد. در این فرض نام همسر سابق حذف خواهد شد و این حکم درباره مرد نیز صدق می کند.

 

 

حذف نام زن یا مردی که فوت شده است:

حذف نام همسر از شناسنامه توسط موسسه حقوقی آوا: اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه اش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه اش حذف کند.

 موسسه حقوقی آوا در این میان نکته قابل توجهی را بیان می دارد:

اینکه در این قانون اشاره‌ای به فرزندان شده است، چه اینکه مطابق اطلاق مقرره فوق حذف نام زن یا مرد از شناسنامه دیگری یا خود حتی در صورت وجود فرزند نیز امکان پذیر خواهد بود، هرچند که نام پدر یا مادر در شناسنامه فرزندان درج خواهد شد.

 

 در صورت وجود هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت موسسه حقوقی آوا به نشانی avalegal.ir مراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی تلفنی با ما تماس حاصل فرمایید.

 

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی ،خواهد بود.

 

موسسه ما آوای شماست…

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699