دعاوی کیفری دعاوی میباشند که به موجب قانون برای مرتکب مجازاتهایی اعم از: جزای نقدی، حبس، پرداخت دیه و یا شلاق در نظر گرفته شده است.

مطابق با قاعده اعتبار امر مختومه، محاکم دادگستری تنها یکبار به دعوی مطروحه رسیدگی و تعیین تکلیف می نمایند، پس بنابراین جهت جلوگیری از عنوان اتهامی نسبت به شما و نحوه صحیح دفاع از خود، قبل از هرگونه تضییع حق و مراجعه به محاکم قضایی، حتما با وکلای متخصص دعاوی کیفری ما مشورت نمایید تا با بهره مندی از آنان و مطالعه ی پرونده توسط کمیسیون موسسه حقوقی آوا برخوردار شوید.

سپس رسیدگی اولیه به جرایم پس از شکایت کیفری در صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم می باشد. در این راستا ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد که به تشخیص رئیس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی، دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی و… زیرنظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود.

 

دعاوی کیفری

پرونده های دادگاه کیفری خود به دو دسته دادگاه کیفری “یک” و “دو” تقسیم می شوند.

دادگاه کیفری یک

صلاحیت رسیدگی به جرایم ذیل زیرنظر دادگاه کیفری یک می باشند:

  • جرایم موجب مجازات سلب حیات
  • جرایم موجب حبس ابد
  • جرایم موجب مجازات، مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
  • جرایم موجب مجازات تعذیری درجه سه و بالاتر
  • جرایم سیاسی و مطبوعاتی

رسیدگی به این دسته از جرایم با حضور یک رئیس و دو مستشار به انجام خواهد رسید.

دادگاه کیفری دو

این دادگاه با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی هر شهرستان می باشد. در موارد کیفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه شروع به رسیدگی می کنند و مطابق با قانون، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیم در دادگاه مطرح می شود.

 

 

دعاوی کیفری

شیوه رسیدگی: به این صورت است که دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی مخصوص، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می کند. تصویر کیفرخواست برای متهم به دادگاه فرستاده می شود. همچنین هریک از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)