اصل آزادی قرارداد

 اصل آزادی اراده نیز قلمرو وسیعتری در مقایسه با اصل آزادی قرارداد داشته و تمامی اعمال و افعال انسانها را (اعم از حقوقی و غیر حقوقی ) در بر می گیرد. قاعده العقود تابعه للقصود نیز که یکی از قواعد مسلم فقهی است وظیفه عمده ای در حقوق قراردادها بویژه تفسیر معاملات به عهده دارد….

اراده در اسقاط حق

ماهیت اسقاط حق چیست و به چه ترتیبی می‌توان یک حق را ساقط کرد؟ حق توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار شده است. در مقابل، اراده در اسقاط حق عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می‌شود. تعریف و چیستی حق، انواع زوال…

مشاوره حقوقی طلاق توافقی : نگاهی به انواع طلاق و عوامل اصلی آن، بررسی طلاق توافقی و روند آن… مشاوره حقوقی طلاق توافقی : برای رسیدن به مبحث طلاق توافقی ابتدا باید بدانیم که مقررات طلاق در ایران برگرفته از فقه امامیه بوده و قانونگذار در قانون مدنی، طلاق را شامل دو قسم دانسته است….

  قیمومیت و حضانت   برای پاسخ به این سوالات ابتدا معنای حضانت و قیمومیت را بازگو خواهیم کرد و به وظایف قانونی قیم می پردازیم. حضانت: حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی ، روحی ، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها می باشد.   وفق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران حضانت…

نفقه فرزند براساس ماده ۱۹۹۹ قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه‌ها به عهده…

محجورین در حقوق مدنی

محجورین در حقوق مدنی همه انسان ها در دوران کودکی قهرا دوره حجر را تجربه کرده اند ، طی این دوره از تصرف در اموال خود و همچنین اجرای برخی حقوق ممنوع بوده اند علاوه بر این برخی از افراد به علت ابتلا به امراض دماغی (مغزی) در بدو تولد یا پس از تولد بر…

غایب مفقودالاثر بر اساس ماده‌ ۱۰۱۱ قانون مدنی، غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید.غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی نیز برای او در قانون مقرر شده است. این حقوق و تکالیف را می‌توان…

طبقات ارث

  • 2019-10-20
  • فاطمه سامانی
  • ارث

  طبقات ارث:   تقسیم ارث از نظر قانون چه حکمی دارد؟ وقتی کسی فوت کند و مالی از وی باقی بماند طبق قانون این اموال بر حسب درجه قرابت خویشاوندی با متوفی بین وراث تقسیم خواهد شد و تنها درصد بسیار کمی از افراد وجود دارند که هیچ وارثی ندارند و اموال آنها به…

نکاح منقطع

نکاح منقطع ( ازدواج موقت ) مقدمه مُتعِه یا نکاح مُنقَطِع یا ازدواج موقت که به صیغه یا ازدواج انقطاعی نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریه ای معلوم، بین زن و مرد بسته می‌شود و با پایان آن رابطه زوجیت خودبه‌خود منقضی می‌شود. در میان مسلمانان در مورد جواز این ازدواج اختلاف نظر است اهل سنت، اباضیه و زیدیان آن را حرام…

صلاحیت دادگاه قیمومت  ماده ۴۸- امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.  ماده ۴۹- هر‌گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور…

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699