خروج چه کسانی از کشور ممنوع نیست ؟ این سوالات و سوالاتی دیگر هستند که بسیاری از افراد زمانی که قصد سفر به یک کشور دیگر را دارند، ذهن شان را درگیر می کند . در این مقاله قصد داریم تا مصادیق مهمی که علت ممنوع الخروجی برخی افراد از نگاه موسسه حقوقی را شکل…

اعمال حسبی مشاوره موسسه حقوقی در اعمال حسبی: امور حسبی، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی است که به کلیه امور پسندیده‌ای گفته می‌شود که شرع و قوانین اسلام خواستار اجرای آن‌ها شده اما شخص خاصی را مسئول آن‌ها ندانسته‌است. حمایت از افراد بی‌سرپرست به صورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم، امور مربوط…

تصرف عدوانی : از مهمترین و بارزترین جلوه‌های جرایم علیه اموال و مالکیت، موضوع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق است که هر سه‌ این موارد، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان دعاوی تصرف مورد بررسی قرار خواهند گرفت. تصرف عدوانی : دو جرم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در ماده ۶۹۰ بخش…

امور حسبی در مبحث قیومیت موسسه حقوقی آوا ( موسسه حقوقی آوا ) در این مقاله به ذکر مواد قانونی ( مستند به قانون) در باب صلاحیت های دادگاه قیمومت ( امور حسبی در مبحث قیومیت ) پرداخته و نکاتی را در این خصوص بیان می دارد.  صلاحیت دادگاه قیمومت  امور حسبی در مبحث قیومیت…

قانون امور حسبی (کلیات) باب اول:  قانون امور حسبی (کلیات) : امور حسبی چیست و به چه اموری اشاره دارد؟ ماده ۱- امور حسبی اموری هستند که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی (دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین خسارت های بدنی)به آن‌ها متوقف…

امور حسبی چیست و به چه اموری اشاره دارد؟ امور حسبی چیست و به چه اموری اشاره دارد ؟ موسسه حقوقی حقوقی آوا (موسسه حقوقی آوا ) در با تحقیق و بررسی در امور حسبی به بیان چهار مرجعی که حق دخالت در امور حسبی را دارند پرداخته است، که به شرح آن ها در ذیل…

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699