خروج چه کسانی از کشور ممنوع نیست ؟ این سوالات و سوالاتی دیگر هستند که بسیاری از افراد زمانی که قصد سفر به یک کشور دیگر را دارند، ذهن شان را درگیر می کند . در این مقاله قصد داریم تا مصادیق مهمی که علت ممنوع الخروجی برخی افراد از نگاه موسسه حقوقی را شکل…

پرداخت ثمن کالا : بررسی شیوه های مختلف پرداخت در تجارت بین الملل اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد. بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است. بنابراین بعد از مطالعه ” روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی” که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو…

توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و نحوه مزایده آن در اجرای احکام مدنی توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و نحوه مزایده آن در اجرای احکام مدنی : در مورد توقیف حق مزبور در رویه قضایی میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای فقط در صورتی قایل به  توقیف می باشند…

توقیف و نحوه مزایده حق کسب یا پیشه یا تجارت از طریق دایره اجرای اداره دارایی: توقیف و نحوه مزایده حق کسب یا پیشه یا تجارت از طریق دایره اجرای اداره داریی : دایره های اجرای دارایی در مواردی اقدام به توقیف اموال مودیانی که بدهی خود را نیز نپرداخته اند می نماید و سپس این…

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699