شکایت از پزشک جراحی زیبایی میان اعمال پزشکی، عمل‌های جراحی به قصد زیبایی هم هستند که این روزها شکایت‌های زیادی ‌ پیرو این اقدامات روانه مقامات قضایی می‌شود. جراحی های زیبایی بخشی از بدن را تغییر می‌دهند که ممکن است گاهی اوقات پزشک جراحی زیبایی به گونه ایی عمل کند که فرد از آن احساس…

صلاحیت مراجع حقوقی

صلاحیت مراجع حقوقی و انواع آن صلاحیت ذاتی: صلاحیت در لغت به معنای شایسته بودن و اهلیت داشتن است و در اصطلاح حقوقی صلاحیت به طور کلی عبارت است از: تکلیف و حقی که مرجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی و شکایات به حکم قانون دارا می‌باشدبه عبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی به…

تجدیدنظر چیست؟

تجدیدنظر چیست ؟ تجدیدنظر چیست : موسسه حقوقی آوا در این مقاله به بررسی عنوان  تجدید نظر و شرایط دادخواست آن و هم چنین دیگر احکام مربوط به آن پرداخته است. طبق ماده ۳۳۱ قانون آیین‌دادرسی‌مدنی برخی از احکام قطعی نیستند و قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند. تجدیدنظرخواهی عبارت است از اینکه دادگاه تجدیدنظر، دعوایی را که…

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699