شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی   مفهوم «ثالث» هم در مورد ورود و جلب شخص ثالث و هم در مورد اعتراض ثالث صدق می‌کند. هرچند که موارد و تشریفات طرح این سه نوع از دعوا با یکدیگر متفاوت است. دکتر مصطفی السان، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی …

قرار بازداشت موقت – حقوق متهم حقوق متهم هنگام صدور قرار بازداشت موقت: قرار بازداشت موقت – حقوق متهم (بررسی طرح دستبند و پابند الکترونیکی در موسسه حقوقی آوا): در مرحله تحقیقات مقدماتی، اتفاقی که برای متهم ممکن است بیفتد، صدور قرار بازداشت موقت است که منتهی به زندانی شدن وی خواهد شد این قرار…

  حل اختلاف با داوری بجای مراجعه به دادگاه حل اختلاف با داوری بجای مراجعه به دادگاه :از مهمترین راهکارهای جلوگیری از طرح دعاوی (دعاوی ورود و جلب شخص ثالث توسط موسسه حقوقی)در مراجع قضایی و درگیر نشدن با پیچ‌و خم‌های اداری و قضایی، پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهای تجاری است. در هنگام انعقاد قراردادها…

زیرپا گذاشتن حیثیت افراد چه مجازاتی دارد؟ زیرپا گذاشتن حیثیت افراد چه مجازاتی دارد؟ انسان‌ها برای شأن و حیثیت معنوی خود احترام زیادی قایل می باشند و حاضرند هر کاری انجام دهند تا آن را از تعرض در امان بدارند. در گذشته وقتی حیثیت یک شخص زیر سوال می‌رفت از راه‌های مختلفی مثل: دوئل یا…

فروش مال غیر : از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم (بررسی مفهوم جرم و طبقه بندی جرایم توسط موسسه حقوقی)عبارت از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر است، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود. فروش مال غیر…

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699