مشاوره موسسه حقوقی در خصوص نیلینگ

مشاوره موسسه حقوقی در خصوص نیلینگ

قوانین حقوقی نیلینگ:

مشاوره موسسه حقوقی در خصوص نیلینگ ، طبق قانون  شما حق ندارید که با هر روشی  فارغ از نتیجه آن زیر ساختمان یا زمین کسی عملیاتی انجام دهید ،

زیرا این کار تجاوز به حقوق مالکیت دیگران بوده و قابلیت پیگرد قانونی اعم از کیفری ، حقوقی و انتظامی برای همه افراد درگیر پروژه اعم از مهندس ناظر پروژه ،مهندس مجری و مالک را دارد.
پس حتما باید در خصوص همسایه ها رضایت محضری از همه مالکین ساختمانی که زیر آن عملیات انجام می شود اخذ بشود و در نیلینگ در خیابان یا کوچه که  معبر عمومی است  باید توافق کتبی حداقل شهرداری مربوطه را اخذ کنید، شاید نیاز به اخذ مجوز از سایر ادارات هم باشد ، زیرا ممکن است به سایر تاسیسات شهری مانند آب ، برق ، گاز ، تلفن یا فاضلاب برخورد کند.

برای ساخت ساختمانی عظیم و بلند مرتبه با چندین طبقه زیر زمین که احتیاج به گودبرداری به عمق ۲۰متر دارد پروانه ساختمانی صادر میشود.با توجه به عمق گودبرداری اولین و به صرفه ترین روشی که به ذهن هر مهندسی مترتب میشود اجرای روش نیلینگ برای تحکیم همجواری ها و دیواره های گود می باشد.

طبق قوانین حقوقی نیلینگ ؛ پیش از اجرای نیلینگ باید از مالک یا مالکین رضایت محضری گرفته شود که به طور معمول افراد اینکار را در ازای دریافت پول انجام می دهند و دراین خصوص قانون هیچ دخالتی در کار شما نخواهد داشت.

چنانچه اگر بدون اخذ رضایت مالکین شروع به اجرای نیلینگ شود ، مالکین زمین به دو روش می توانند اقامه دعوا کنند:

شکایت حقوقی :

همسایه ها به دادگاه عمومی مراجعه میکنند و با جلب رضایت کارشناس رسمی دادگستری شکایت خود را مطرح میکنند.

شکایت کیفری :

همسایه ها به دادگاه عمومی مراجعه میکنند و با جلب رضایت کارشناس رسمی دادگستری شکایت خود را مطرح کرده و مدعی می شوند که به زمین و حرزآنان تجاوزصورت گرفته مثل دزدی که بدون کسب رضایت از مالک وارد خانه ی او می شود و برای کارفرما و یا مهندس مجری (در صورت وجود مجری صاحب صلاحیت مندرج در پروانه) قراره تعقیب صادر و نامبردگان بازداشت خواهند شد.

موسسه حقوقی آوا این امکان را برای شما فراهم کرده است تا اگر سوالاتی در این زمینه دارید یا اگر تمایل به کسب اطلاعات حقوقی در زمینه ی جلوگیری از طرح این نوع شکایات در بحث نیلینگ دارید میتوانید با موسسه حقوقی ما تماس گرفته و از مشاوره های وکلا و کارشناسان متخصص ما بهره مند شوید.

در فرض اینکه اگر رضایت دهند:

کارفرما یا مجری صاحب صلاحیت میبایست در متن رضایت نامه محضری و مصالحه این بند را حتما قید کند:
مالک که همان رضایت دهنده است متعهد میشود در صورتی که بخواهد ملک خود را در آینده به شخص ثالثی واگذار نماید،حتما خریدار را از موضوع مطلع و به وراث خود نیز اطلاع دهند.

فرض دوم اگر همسایه ها رضایت ندهند تکلیف چه میشود:

به هیچ عنوان از روش نیلینگ استفاده نمیشود و می بایست با مراجعه به مهندس محاسب نسبت به تغییر سیستم سازه نگهبان به روش بارت(اجرای دیوار حائل بتنی از بالا به پایین) یا روش خرپا و مهار متقابل و غیره اقدام شود.

قانون شش دانگ مالکیت:

شش دانگ در شش جهت شمال، جنوب، غرب، شرق، بالا و پایین که می شود شش جهت. منظور از بالا، آسمان بالای زمین و پایین، زمین زیر آن می باشد.

مطالب بیشتر  بررسى موسسه حقوقى جهت ورود ذرت هاى مسموم به كشور

به این خاطر است که در بحث نیلینگ اخذ رضایت محضری از همسایه الزامی است زیرا بدون رضایت تجاوز به زمین همسایه ها محسوب می شود.

با توجه به این تعریف حتی عبور فلش تاورکرین از روی سقف همسایه ها غیر مجاز است و در صورت شکایت همسایه ها ،بدون رضایت آنها امکان استفاده از تاور وجود ندارد.

پس به مهندسین ناظر توصیه می شود حتما در زمینه نیلینگ در صورت عدم رضایت محضری از همسایگان در خواست نمایند طرح پایدار سازی گود توسط محاسب تغییر کند.

همچنین درملک مشاعی تصرفات بدون اذن در حکم فضولی خواهد بود.

یعنی مالک ملک مشاعی، اختیار انجام معامله نسبت به کل ملک را تا زمانیکه مالکان  دیگر آن را تنفیذ نماید نخواهد داشت که در غیر این صورت معامله باطل است.

آثار حقوقی مترتب برنیلینگ:

مشاوره موسسه حقوقی در خصوص نیلینگ ، طبق ماده ۳۸ قانون مدنی بیان میدارد  مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مجاور و روبروی آن است تا هر کجا بالا برود و همچنین نسبت به زیرزمین‌ ، مالک حق هرگونه تصرف در هوا و قرار را دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.

همچنین طبق ماده ۳۹ قانون مدنیکه میگوید هربنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین باشد مالک آن زمین محسوب می شود ولواینکه خلاف آن ثابت شود.

بر اساس قانون مدنی کشور، بالاترین و پایین ترین تراز قابل دسترس هر ساختمان یا زمینی متعلق به صاحب آن است که با اجرای عملیات نیلینگ به نوعی حریم پلاک مجاور “هَتک  ِحرز” یا مورد تجاوز واقع شده است.

برخی از حقوقدانان و صاحب نظران معتقدند عملیات نیلینگ و این نوع ورود به حریم ملک مجاور صرفاً مطابق با “مزاحمت از حق”  است و برخی دیگر عملیات نیلینگ را “ممانعت از حق و مزاحمت” یا اصطلاحاً “تصرف عدوانی” می دانند.

نیلینگ و جنبه ی قانونی و حقوقی آن:

مشاوره موسسه حقوقی در خصوص نیلینگ ، ابتدا برای روشن‌تر شدن موضوع به بررسی مواد ۱۵۸، ۱۵۹ و ۱۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در ارتباط با “مزاحمت از حق” و “ممانعت از حق و مزاحمت” در بحث نیلینگ می پردازیم.

تصرف یعنی استیلای مادی و عرفی فرد بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود.  تصرف در معنای ذکر شده اعم از تصرفات قانونی و غیر قانونی  است.

تصرف قانونی ، تصرفات مالک حقیقی یا ذی حق یا افراد ی که به آنها اذن داده شده از سوی آنها را شامل می شود و تصرف غیر قانونی که از آن به تصرف عدوانی تعبیر می شود، تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون است.

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی  بیان میدارد که دعوای تصرف عدوانی که همان دعوای ممانعت از حق و مزاحمت است عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست میکند.

ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی  میگوید:

دعوای ممانعت از حق تقاضای کسی است که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی  میگوید: دعوای مزاحمت دعوایی است که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

مطالب بیشتر  راه کارهای اصلاح بافت فرسوده شهری

درآخر از تفاوت  جرم تصرف عدوانی با جرایم مزاحمت و ممانعت از حق می توان به این موضوع پی برد که متصرف عدوانی در تصرف عدوانی بدون رضایت مالک، ملک وی را مورد تصرف قرار می دهد. در حالیکه در جرم مزاحمت از حق مزاحم به ایجاد مزاحمت برای تصرفات مالک می پردازد و در ممانعت از حق نیز از تصرفات مالک حق جلوگیری به عمل می آید.

یکی از نکات مهم در این خصوص تفاوت بین “تصرف”  و “ورود”  است.

برای تمایز جرم تصرف عدوانی (موضوع مواد ۶۹۰  و ۶۹۱ و ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی) میتوان گفت که ورود به صورت موقتی و کوتاه مدت است و مرتکب قصدی غیر از استیلای بر املاک غیر و استفاده از آن به نفع خود دارد،چنانچه در تصرف حضور مرتکب در ملک طولانی تر بوده و با قصد استیلا و تصرف مال و خدشه بر مالکیت همراه است.

با توجه به صحبت های گفته شده  اگر نیلینگ را تصرف عدوانی، یعنی “ممانعت از حق و مزاحمت” تلقی کنیم در این صورت مالکین ساختمان مجاور کارگاه علاوه بر دادخواست حقوقی، می‌توانند طرح شکایت کیفری هم انجام دهند زیرا تصرف عدوانی، عنوانی است که هم در “حقوق مدنی” مطرح است و هم در “حقوق کیفری”.

در “جنبه کیفری” موضوع، شاکی باید صرفاً “مالک و دارای سند مالکیت” باشد ولی در “جنبه حقوقی” فقط سبق یعنی تقدم  تصرف شخص به‌عنوان دلیل مالکیت، کافی است.

به‌عبارت‌دیگر در “دعوای حقوقی” این بحث، حتی مستأجر و سرایدار ساکن در ملک مجاور نیز می‌توانند علیه همسایه ها متجاوز و متصرف که همان مالک یا سازنده ملک در دست احداث است اقامه دعوی کنند.

در صورت هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت مجله حقوقی آوا به نشانی  مراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

به طور کلی زمانی که برای پایدارسازی دیواره های گود روش نیلینگ و انکراژ بکاررود، با ورود به حرز و تصرف در املاک مجاور، در واقع چهار نوع جرم برای سازنده یا مجری می توان تصور کرد:

۱- جرم تصرف در مال غیر بدون اذن مالکین و قانون که همان تصرف عدوانی محسوب میشود که از سه ماه تا ۱ سال زندان دارد.

۲- خسارات وارد شده به ساختمانها و تجهیزات واقع در پلاک های مجاور شامل آسیب های وارد شده به کفسازی ها و نازک کارها ناشی از نفوذ دوغاب تزریق شده، نشست های احتمالی، ترک خوردگی در دیوارها، کف ها، استخر و…

۳- سختی گودبرداری ناشی از سخت شدن زمین زیر پلاک های مجاور به دلیل میخکوبی و تزریق دوغاب سیمان یا بتن. در این خصوص معمولاً مابه‎تفاوت خاکبرداری دستی و ماشینی بعلاوه هزینه خرد کردن بتن و بریدن میلگردهای جایگذاری شده بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری محاسبه شده و تعیین می شود. قاعدتاً باید این موضوع را نیز در بررسی صعوبت گودبرداری در نظر گرفت که مالکین پلاک های مجاور در صورت ساخت و ساز در ملک خود دیگر هزینه ای بابت پایدارسازی دیوارهای گود نخواهند داشت.

۴- اجرت المثل ایام تصرف زمین زیر پلاک های مجاور که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری مدت و مبلغ آن تعیین می شود.

مطالب بیشتر  بررسی موضوع نتورک مارکتینگ توسط موسسه حقوقی آوا

این موضوع قابل ذکر است که افت قیمت پلاک های مجاور به دلیل اجرای عملیات نیلینگ توسط سازنده از جرایم دیگری است که می تواند مبنای طرح شکایت باشد. این مورد تشابه زیادی با شرایط حاصل از صعوبت گودبرداری ناشی از سخت شدن زمین دارد و بعضاً در محاکم قضایی  به همین ترتیب مورد رسیدگی قرار می گیرد.

با توجه به توضیحات گفته شده ، لازم است که مالک یا  سازنده پیش از هرگونه اقدام اجرایی در خصوص نیلینگ رضایت محضری مالکین پلاک‌های مجاور را اخذ کند تا در زمان اجرای کار به دلیل شکایت احتمالی، عملیات اجرایی پروژه که در مرحله گودبرداری ریسک بالایی دارد متوقف نشود.

شایان ذکر است که مسئولیت نداشتن اذن از مالکین پلاک‌های مجاور، از باب قاعده فقهی “من له الغنم، فعلیه الغرم” یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود، به عهده ذینفع (مالک) است.

مشاوره موسسه حقوقی در خصوص نیلینگ ، اما نکته مهم دیگراین است که اخذ رضایت از مالکین پلاک های مجاور، ضمانت چندان محکمی برای رهایی مالک یا سازنده از تبعات حقوقی نیلینگ نیست! زیرا در صورت فروش ملک مورد نظر، مالکین جدید می توانند مجدداً طرح شکایت تصرف در ملک خود توسط سازنده را نموده و درخواست خسارت کنند.

بنابراین باید در متن رضایت‌نامه محضری و مصالحه، مالکین پلاک‌های مجاوریا همان رضایت دهندگان متعهد شوند که در صورت واگذاری ملک خود به شخص دیگر و یا وراث خود، حتماً خریدار و وراث را از اجرای نیلینگ در زیر ملک، رضایت‌نامه محضری و مصالحه صورت گرفته مطلع کنند. اگرچه این موضوع نیز مانع از اقامه دعوی مجدد علیه سازنده توسط مالکین جدید در خصوص تصرف عدوانی و حتی دریافت دوباره خسارت ناشی از صعوبت گودبرداری در ملک خود نمی شود!

معمولاً اخذ رضایت محضری از مالکین پلاک های مجاور برای اجرای نیلینگ مستلزم پرداخت مبلغی توسط سازنده به آنها می باشد. به بیانی دیگر معمولاً شاکی برای صرف نظر کردن از شکایت خود باید مبلغی علاوه بر خسارات وارده به ملک و ساختمان خود از سازنده درخواست می کند.

نکته مهم و قابل توجه این بحث این است که صعوبت خاکبرداری در زمین بعد از عملیات نیلینگ به صورت بالقوه بوده است و تا زمانیکه مالکین پلاک های مجاور پروانه ساختمانی اخذ نکرده و قصد گودبرداری ندارند، بالفعل نمی شود. لذا هر زمان ممکن است مالکین جدید ادعای خسارت در اینخصوص را طرح و سازنده مجدداً محکوم به پرداخت خسارت شود.

بنابراین اجرای عملیات نیلینگ برای مالک یا سازنده تبعات حقوقی بسیار سنگینی دارد و همواره باب طرح شکایت از وی باز است.

در صورت وجود هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت مجله حقوقی آوا به نشانی avalegal.ir مراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی،خواهد بود. جهت پاسخ گویی به سوالات حقوقی خود می توانید مجله موسسه حقوقی آوا را مطالعه فرمائید.

 

موسسه ما آوای شماست…

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699