ابلاغ و انواع آن

ابلاغ و انواع آن  ابلاغ و انواع آن : یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی عادلانه، ابلاغ می باشد. می توان گفت تا ابلاغ صحیحی انجام نپذیرد و دوطرف دعوی، از زمان و مکان دادرسی اطلاع نداشته باشند جلسه دادرسی هم تشکیل نخواهد شد. ابلاغ در واقع فرایندی قانونی است که به موجب آن بایستی مخاطب را…

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699