ابلاغ و انواع آن

ابلاغ و انواع آن  ابلاغ و انواع آن : یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی عادلانه، ابلاغ می باشد. می توان گفت تا ابلاغ صحیحی انجام نپذیرد و دوطرف دعوی، از زمان و مکان دادرسی اطلاع نداشته باشند جلسه دادرسی هم تشکیل نخواهد شد. ابلاغ در واقع فرایندی قانونی است که به موجب آن بایستی مخاطب را…