موجبات ارث

  • 1398-07-26
  • فاطمه سامانی
  • ارث

موجبات ارث   بر اساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجب ارث دو امر است: نَسَب و سَبَب. طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند: .   پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد .   اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها .   اعمام و عمات و اخوال…