موجبات ارث

  • 1398-07-26
  • فاطمه سامانی
  • ارث

موجبات ارث   بر اساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجب ارث دو امر است: نَسَب و سَبَب. طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند: .   پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد .   اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها .   اعمام و عمات و اخوال…

آیا پدر و مادر، قبل از فوت می توانند اقدام به تقسیم ارثیه کنند؟ آیا پدر و مادر، قبل از فوت (تقسیم ارث در صورت مجهول بودن تاریخ فوت) می توانند اقدام به تقسیم ارثیه کنند؟ ارثیه زمانی معنا ومفهوم پیدا خواهد کرد که شخصی فوت کند و ما تَرَکی (ارثیه) از وی باقی بماند….