جایگاه جهیزیه در قانون

چکیده: جهیزیه به اصطلاح جهاز مانند مهریه، یکی از مسائل مهمی است که خانواده‌های ایرانی بسیار به آن توجه دارند. هر منطقه و شهر نیز برای خود رسم به خصوصی در این باره دارد که به آن پایبند هستند. در قانون ایران مرد موظف است که تمام وسایل زندگی را تهیه کند. به عبارتی از…