امور ثبتی چیست؟

  • 1398-06-20
  • فاطمه سامانی
  • وکلا

امور ثبتی چیست؟:تاریخچه تشکیل سازمان ثبت اسناد و املاک که در ابتدا اداره ثبت اسناد و املاک خوانده می شد، به دوره قاجاریه بر می گردد. این سازمان وظایفی دارد که در ادامه به آنها می پردازیم. از آن سو، با گسترش امور ثبتی، از بروز دعاوی  ثبتی نیز گزیری نیست. بنابراین وکلای خبره با…