اعمال حسبی مشاوره موسسه حقوقی در اعمال حسبی: امور حسبی، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی است که به کلیه امور پسندیده‌ای گفته می‌شود که شرع و قوانین اسلام خواستار اجرای آن‌ها شده اما شخص خاصی را مسئول آن‌ها ندانسته‌است. حمایت از افراد بی‌سرپرست به صورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم، امور مربوط…

امور حسبی چیست و به چه اموری اشاره دارد؟ امور حسبی چیست و به چه اموری اشاره دارد ؟ موسسه حقوقی حقوقی آوا (موسسه حقوقی آوا ) در با تحقیق و بررسی در امور حسبی به بیان چهار مرجعی که حق دخالت در امور حسبی را دارند پرداخته است، که به شرح آن ها در ذیل…

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699