موارد بطلان عقود

  مواردی که منجر به بطلان عقود میشود عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن است به دلایلی مانند فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع باطل شوند. بطلان حالتی است که در آن، عقد وجود حقوقی پیدا نمی‌کند، خواه در نتیجه واقع نشدن (تراضی) یا بدون…

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699