آثار و اصول حاکم بر معاملات ۱-اصل لزوم عقود اگر شرط عقدی واقع شد، اصل بر لزوم آن عقد است. یکی از تقسیم‌بندی‌های عقود تقسیم‌بندی آن به عقد لازم و عقد جایز است. منظور از اصل لزوم این است که اگر با هر عقدی مواجه شدیم، باید اصل را بر این قرار دهیم که این عقد…

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699