مشاور حقوقی در جهت ارائه تامین خواسته مشاور حقوقی در جهت ارائه تامین خواسته : تامین در لغت به معنای امن و حفظ کردن و ایمن داشتن و همچنین مفهوم خواسته در لغت به معنای موضوع دعواست. پس به طور کلی منظور از تامین خواسته حفظ کردن خواسته دعواست. اگر طلبکار به دادگاه درخواست داده…

مشاوره موسسه حقوقی در تصمیمات دادگاه و انواع و آثار آن در اصطلاحات مشاوره موسسه حقوقی در تصمیمات دادگاه و انواع و آثار آن ، مهم ‌ترین تصمیم دادگاه حکم نام دارد اما در کنار صدور حکم، دادگاه تصمیم‌های دیگری هم می‌گیرد که اگرچه ممکن است شناخته‌شده نباشد اما مهم و تأثیرگذار است. از زمانی…