بررسی قرار دستور موقت و احکام آن در موسسه حقوقی: بررسی قرار دستور موقت و احکام آن در موسسه حقوقی : دستور موقت یا دادرسی فوری، اقدامات تأمینی است که نقش به سزایی درزمان قبل از طرح دعوا یا بعد از طرح یا در جریان طرح دعوای اصلی خواهان، ایفا می‌کند. دستور موقت امکانی است…

مشاور حقوقی در جهت ارائه تامین خواسته مشاور حقوقی در جهت ارائه تامین خواسته : تامین در لغت به معنای امن و حفظ کردن و ایمن داشتن و همچنین مفهوم خواسته در لغت به معنای موضوع دعواست. پس به طور کلی منظور از تامین خواسته حفظ کردن خواسته دعواست. اگر طلبکار به دادگاه درخواست داده…

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699