تجدیدنظر چیست؟

  • 1398-06-25
  • فاطمه سامانی
  • وکلا

تجدیدنظر چیست ؟ تجدیدنظر چیست : موسسه حقوقی آوا در این مقاله به بررسی عنوان  تجدید نظر و شرایط دادخواست آن و هم چنین دیگر احکام مربوط به آن پرداخته است. طبق ماده ۳۳۱ قانون آیین‌دادرسی‌مدنی برخی از احکام قطعی نیستند و قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند. تجدیدنظرخواهی عبارت است از اینکه دادگاه تجدیدنظر، دعوایی را که…