دعاوی ورود و جلب شخص ثالث توسط موسسه حقوقی: دعاوی ورود و جلب شخص ثالث توسط موسسه حقوقی ، هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم ‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان…

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699