جرایم چک شامل چه مواردی می شود؟ جرایم چک چیست؟ در قانون صدور چک در دو ماده دو عنوان مجرمانه با شرایط و عناصر متفاوت مورد اشاره قرار گرفته است، یکی جرم صدور چک بلامحل و دیگری جرم اعلام کذب مفقودی چک. با این وجود در بسیاری از موارد در محاکم به این دو جرم به یک چشم نگریسته شده…

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699