بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای)  بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها   قانون جرایم رایانه‌ای: قانون (بررسی خودکشی از دیدگاه قانون در موسسه حقوقی آوا)جرایم رایانه‌ای : ماده۷۲۹ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است…