مقدمه کارشناسان موسسه حقوقی آوا در این مقاله قصد دارند شما را با تمامی موارد واکنش جامعه علیه جرم و بررسی قدم به قدم این بحث آشنا سازند تا در هنگام مواجهه با آنها ضمن رعایت این اصول، بطور آگاهانه قدم بردارید و با به کارگیری این موارد از ایجاد آن ها پیشگیری کنید…

بررسی مفهوم جرم و طبقه بنده جرایم توسط موسسه حقوقی بررسی مفهوم جرم و طبقه بندی جرایم توسط موسسه حقوقی : در این مقاله به عنوان جرم خواهیم پرداخت که اصلا جرم چیست و مشمول چه کار هایی می شود، هم چنین حد وحدود  افراد تا چه میزانی باید باشد که عنوان مجرم به آن…

زیرپا گذاشتن حیثیت افراد چه مجازاتی دارد؟ زیرپا گذاشتن حیثیت افراد چه مجازاتی دارد؟ انسان‌ها برای شأن و حیثیت معنوی خود احترام زیادی قایل می باشند و حاضرند هر کاری انجام دهند تا آن را از تعرض در امان بدارند. در گذشته وقتی حیثیت یک شخص زیر سوال می‌رفت از راه‌های مختلفی مثل: دوئل یا…