بررسی انواع ایرادات خوانده توسط موسسه حقوقی   بررسی انواع ایرادات خوانده توسط موسسه حقوقی ،یکی از راه‌هایی که خوانده با استفاده از آن می‌تواند به دعوای خواهان پاسخ دهد، ایراد می باشد که در این مقاله به تفصیل و توضیح انواع ایرادات توسط موسسه حقوقی ما ( موسسه حقوقی آوا) خواهیم پرداخت.    انواع…