اقسام عقود

اقسام عقود   عقد رضایی:  کافی است که دو نفر برای انعقاد عقدی راضی باشند ، تا بگوییم عقد بین آنها واقع شده است . این دسته از عقود ، عقد رضایی هستند . عقد رضایی ، عقدی است که اعلام رضایت دو طرف نیاز به انجام تشریفات ویژه ای ندارد ، مثلا نیاز انجام تشریفاتی مانند تنظیم سند رسمی…