هزینه مشاور حقوقی   هزینه مشاور حقوقی : برطبق آخرین آیین‌نامه و بخشنامه مورد تایید اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری تعرفه حق المشاوره که درسال ۱۳۸۵ به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه رسید و مبلغ آن  ۵۰۰۰ تومان برای یک ساعت در نظر گرفته شده بود و اما در همان زمان نیزبحث ها و نقدهایی به نحوه…