وظایف شغل وکالت

  • 1398-05-30
  • فاطمه سامانی
  • وکلا

وظایف شغل وکالت: وظایف شغل وکالت ، از جمله وظایفی که وکلا دارند میتوان به پذیرفتن و دریافت مجوزهای لازم از جانب افراد حقیقی یا حقوقی و یا دیگر  سازمانها مبنی بر ارائه مشاوره و دادن خدمات حقوقی و همچنین قبول نمایندگی از افرادی که ذکر شد. در ادارات و همچنین سازمانهای دولتی جهت پیگیری…