چرا به مشاور خانواده برای فرایند دادرسی حقوقی نیاز است؟ چرا به مشاور خانواده برای فرایند دادرسی حقوقی نیاز است؟  نکته بسیار مهم در این بحث این است که وقتی خانواده‌ای سالم و شاد باشند، حس خوب به همه اعضای خانواده  داده می‌شود که همه خانواده جهان را به شکلی بهتر و زیباتر می‌بینند.  پدران…

اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (ارکان اجاره ) ارکان اجاره ۱- صیغه   ۲- متعاقدین (موجر و مستاجر) ۳- عین مستاجره ۴-منفعت ۵- اجرت   صیغه: اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (ارکان اجاره ) : صیغه اجاره برخی افراد برای لفظ ایجاب و قبول الفاظی را به کار میبرند و عده ای دیگر یا آن…