بررسی اضطرار در حقوق جرا در موسسه حقوقی آوا

تحلیل عنصرمادی جرم در موسسه حقوقی

 

تحلیل عنصرمادی جرم در موسسه حقوقی :

در این مقاله به یکی از عناصر جرم و ارکان آن خواهیم پرداخت که این عنصر، عنصر مادی جرم می باشد طی این مقاله گردآوری شده توسط موسسه حقوقی آوا، به انواع اعمال مادی و شرح کامل آن می پردازیم.

 

در ابتدا میخواهیم بدانیم عنصر مادی به چه مفهومی است؟

با ما همراه باشید تا از این مقاله و کاربرد آن بهره مند شوید.

 

در اصطلاح به فعل و ترک فعل شخص مجرم که موضوع کیفر در قانون جزا واقع شده باشد عنصر مادی گویند.

 

برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر به وجدان‌هاست و هرگونه فکر زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق جزا بیانگر اصولی است که حاکم بر رفتار انسان‌ها، همراه با تضمین‌هایی در جامعه بشری می‌باشد.

حقوق جزا  قصد سوء را تا زمانی که از لحاظ مادی به مرحله ظهور نرسیده است، مجازات نخواهد کرد.

بنابراین برای اینکه رفتاری به عنوان جرمی تلقی شود و مشمول مجازات باشد، وجود یک عنصر مادی الزامی است، دلیل این امر هم این است که اگر سیاست جنایی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم اشخاص را مجرم بداند، موجب می‌شود که در وجدان اشخاص تجسسات غیر قابل اغماض ایجاد شود و اشخاص بدون اینکه برای جامعه خطرناک باشند مجازات شوند.

 

در حقوق کیفری اسلام نیز برای پیدایش جرم یا گناه وجود عنصر مادی ضروری است.

موسسه حقوقی ما در مقاله حقوق جزایی عمومی اسلامی در زمینه عنصر مادی جرم می‌نویسد:

 «در حقوق اسلام نیز بدون شک و تردید برای گناه عنصر مادی وجود دارد و مجرد قصد گناه تا به مرحله ظهور نرسیده باشد جرم محسوب نمی‌ شود و هنگامی که شخص حد یا تعزیر و غیره می‌شود که، عملی را انجام داده یا ترک کرده باشد که اسلام آن را معصیت شناخته باشد. در حقوق جزا  هنگامی فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می‌گردد که نسبت به دیگران زیان مادی، معنوی ایجاد کند در حالی که در حقوق اسلام کافی است، گناه تنها نسبت به حال خود عاصی  دارای زیان باشد.

 

شما می توانید جهت دریافت مشاوره حقوقی، به سایت موسسه حقوقی آوا به نشانی  avalegal.ir مراجعه نمایید و دعوای مطروحه ی خود را با مشاورین حقوقی ما در میان بگذارید هم چنین در صورت تمایل و ضرورت دررسیدگی پرونده شما، می توانید بهترین وکیل را توسط  موسسه حقوقی ما اخذ نمایید.

مطالب بیشتر  نقش موسسه حقوقی در توقیف و ختم دادرسی

 

عنصر مادی جرم، رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می‌کند و حالتی است که به ندرت بر او ایجاد می شود.

 

در ادامه مطلب می خواهیم بگوییم این رفتارها شامل چه مواردی هستند، تا شما را درذیل با آنها آشنا سازیم.

 

انواع اعمال مادی:

۱-رفتار:

رفتار مجرمانه می‌تواند به شکل مثبت باشد، (فعل) یا منفی، (ترک فعل).

 در کنار این دو گروه اصلی و اساسی گاهی اعمالی باعث ایجاد جرم می‌شود که موسوم به فعل ناشی از ترک فعل نیز می باشند.

 

الف) رفتار مجرمانه مثبت، (فعل) :

رفتار مجرمانه مثبت بدین معنی می باشد، که قانون ارتکاب به فعلی را ممنوع کرده است و مرتکب را مستحق مجازات شناخته است.

جرم فعل ممکن است به صورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی، کتبی یا انجام دادن عملی باشد که قانون ارتکاب آن را با قید مجازات منع کرده است.

 مثل توهین، افترا، سرقت، هتک ناموس، قتل، جاسوسی و..

ب) رفتار مجرمانه منفی، (ترک فعل) :

گاهی قانون‌گذار وظیفه و تکلیفی برای افراد تعیین کرده و چنانچه اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکب مجازات در نظر گرفته شده است.

 مانند: امتناع مقامات قضایی از انجام وظایف قانونی، امتناع از استرداد طفل سپرده شده و خودداری از پرداخت نفقه.

ج. جرم فعل ناشی از ترک فعل :

جرم فعل ناشی از ترک فعل مربوط به مواردی است که جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیر قانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانونا مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد.

 اگرچه عده‌ای قائلند بر اینکه نمی‌توان برای این جرم مصداقی در حقوق ایران پیدا کر.

 اما برخی دیگر نمونه هایی برای آن بیان کرده اند، مانند: رها کردن طفل یا فرد عاجز در محل خالی از سکنه‌، تسلیم نقشه‌ها یا اسرار دفاع ملی توسط مامور به حفظ آنها و ارتکاب قتل یا ضرب یا جرح ناشی از بی مبالاتی و عدم رعایت مقررات جزایی.

مطالب بیشتر  دفاع مشروع و گردآوری آن در موسسه حقوقی

 

در صورت هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت مجله موسسه حقوقی آوا به نشانی http://avalegalmag.ir/ مراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

 

*حال می پردازیم به تقسیم بندی دیگر جرم بر موجب افعال متعدد.

 

تقسیم بندی جرم براساس شمار رفتار مادی

تحلیل عنصرمادی جرم در موسسه حقوقی ، جرم اعم از اینکه آنی باشد یا مستمر ممکن است از یک فاعل واحد باشد یا افعال متعدد؛ افعال متعدد نیز به نوبه خود ممکن است متنوع باشند یا متشابه.

 بنابراین سه نوع جرم در این حالت قابل فرض است:

 

۱-جرم ساده:

جرم ساده عبارت است از: رفتار مجرمانه‌ای که عنصر مادی آن از یک فعل مانند گفتن یا زدن ایجادشود مثل ، فحاشی، سرقت و ایراد ضرب و جرح.

 

۲-جرم به عادت:

جرم به عادت عبارت است از: تکرار یک یا چند عمل مشابه و پی‌در‌پی ، بدون آنکه عنوان تکرار جرم مصداق پیدا کند.

مانند: جرم دایر کردن قمارخانه که با تکرار عمل قماربازی در یک مکان مصداق پیدا می کند نه یک‌بار.

 

۳-جرم مرکب:

جرم مرکب عبات است از: عنصر مادی ای که از افعال متنوع و به قصد تحقق نتیجه واحدی ترکیب یافته باشد. نمونه بارز این جرم، جرم کلاهبرداری می باشد که در آن توسل به وسایل متقلبانه و به دست آوردن مال شرط است.

 

تحلیل عنصرمادی جرم در موسسه حقوقی ، می توان به صورت قاعده‌ای کلی این‌طور بیا کرد که در جرایم به عادت و مرکب مبدأ مرور زمان انجام شدن آخرین فعل تشکیل دهنده جرم است و همه دادگاه‌هایی که جرم در حیطه ی آنها اتفاق افتاده است، صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند.

چنانچه آخرین جزء فعل مادی این جرایم در زمان حکومت قانون جدید به وقوع بپیوندد این جرایم تابع قانون جدید خواهند بود.

 

مطالب بیشتر  فروش مال غیر

برای تحقق جرم هرچند ظهور یک فعل مادی شرط است ولی مجازات این فعل همیشه منوط به نتیجه‌ای که بزهکار برای آن تلاش کرده نیست.

 

که موسسه حقوقی ما ( موسسه حقوقی آوا) در این قسمت به نتیجه ی رفتار مادی از حیث نوع جرم می پردازد.

 

۱-جرم مطلق

جرایم مطلق جرایمی هستند که صرف انجام عمل مجرمانه در آنها جرم تلقی شده است، چه منجر به نتیجه بشوند و.چه نشوند، مثل ضرب سکه طلا، چه سازنده آن را به مصرف برساند و چه نرساند.

۲-جرم مقید

در جرایم مقید قانون‌گذار حصول نتیجه را جزء عناصر تشکیل دهنده جرم منظور کرده است، مثل قتل یا سرقت.

 

در همین رابطه می‌توان ۴ فرض برای جرایم مقید در نظر گرفت:

 

الف. جرم تام

که تمام اجزای آن کامل شده‌اند و با حصول شرایط دیگر فرد مجرم قابل مجازات است.

ب. شروع به جرم

که اصطلاحا به اعمالی گفته می‌شود که دال بر وجود قصئ مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبی باشد که اگر در اثنای کار عامل خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم شود، جرم به صورت کامل انجام گیرد.

ج. جرم عقیم

وقتی است که مجرم به واسطه‌ عدم مهارت یا بی‌فکری خود یا یک علت اتفاقی غیر قابل پیش‌بینی نتیجه‌ای از عمل خویش نمی‌گیرد مثل شخصی که به علت اشتباه در دید و عدم مهارت نمی‌تواند مجنی‌علیه را به قتل برساند.

 

د. جرم محال

این جرم حالتی است که به علت وجود حالت و خصوصیتی در شخصی که هدف و موضوع جرم قرار گرفته یا در ابزار و وسایلی که برای ارتکاب جرم به کار رفته، ارتکاب جرم غیر ممکن می‌گردد مثل اینکه مجنی‌علیه قبل از اصابت گلوله خود مرده باشد.

باید توجه داشت که جرایم مقید را وقتی می‌توان مستقل از نتیجه آنها قابل مجازات دانست که قانون‌گذار شروع به آنها را نیز مجرمانه و قابل مجازات دانسته باشد. 

بنابراین برای مجازات کسی که نتوانسته جرم خود را به اتمام برساند (شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال) باید به موادی مثل ماده ۷۲۷ ق.م.ا مراجعه کرد.

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *