حضانت

حضانت به معنای آموزش، تربیت، مراقبت و نگه داری از فرزند می باشد که مسئول پرداختن به این وظالیف کسانی نستند جز پدر و مادر فرزند.

قانون مدنی پدر و مادر را ملزم کرده است که باتوجه به توانایی خود در تربیت و نگه داری از فرزندشان کوشا باشند.

مادامی که پدر و مادر در کنار یکدیگر زندگی می کنند هر دو آن ها وظیفه حضانت فرزندشان را برعهده دارند و چنانچه آن ها به هر دلیلی جدا از یکدیگر زندگی می کنند جهت قبول حضات فرزند می بایست مطابق با قوانین تعیین شده عمل نمایند.

به این صورت که:

حفظ و نگهداری از فرزندان تا ۷ سالگی برعهده مادر است و بعد از آن بر عهده پدر و فرقی هم نمی کند که فرزند پسر باشد یا دختر.

حضانت خاص کودکان است و با رسیدن سن بلوغ که در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری می باشد، پس از گذر از این سن خود فرزند حق انتخاب بین والدین خود را دارد ولی در هر صورت پدر چه حضانت را برعهده داشته باشد و چه نداشته باشد، تأمین مخارج زندگی فرزندش با او می باشد و به موجب قانون مسئول پرداخت نفقه اوست.

حضانت

حضانت پس از فوت یکی از والدین

زمانی که یکی از والدین فوت شده باشد، وظیفه حضانت و سرپرستی از فرزند برعهده کسی است که زنده می باشد، به عبارتی در صورت فوت پدر، حضانت با مادر خواهد بود نه پدربزرگ طفل و هنگامی که مادر در ایامی که حضانت فرزند خود را برعهده دارد، ازدواج نماید، از حضانت خارج خواهد شد.

 

نکته) در صورت خودداری از پرداخت نفقه فرزند، در صورت توانا بودن به پرداخت آن، جرم می باشد و دادگاه برای چنین عملی حبس از شش ماه تا دوسال تعیین کرده است.

در اکثر اوقات متأسفانه پدر خود را از وظیفه ای که بر عهده دارد ساقط می نماید و مادر به تنهایی به رسیدگی و پرورش فرزند خود می پردازد.

هم چنین لازم است در جهت اخذ نفقه و حق و حقوق مالی فرزند خود به لحاظ قانونی با کمک وکلای زبده ما که تخصص آن ها این دسته از دعاوی می باشد، مشورت نمایید تا بتوانید با مطمئن ترین شیوه و راهکارهای خاص این دسته از دعاوی نتیجه دلخواه خود را به دست آورید.

در حال ارسال
نظرات کاربر
۵ (۱ رای)