شکایت از پزشک جراحی زیبایی میان اعمال پزشکی، عمل‌های جراحی به قصد زیبایی هم هستند که این روزها شکایت‌های زیادی ‌ پیرو این اقدامات روانه مقامات قضایی می‌شود. جراحی های زیبایی بخشی از بدن را تغییر می‌دهند که ممکن است گاهی اوقات پزشک جراحی زیبایی به گونه ایی عمل کند که فرد از آن احساس…

ابلاغ و انواع آن

ابلاغ و انواع آن  ابلاغ و انواع آن : یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی عادلانه، ابلاغ می باشد. می توان گفت تا ابلاغ صحیحی انجام نپذیرد و دوطرف دعوی، از زمان و مکان دادرسی اطلاع نداشته باشند جلسه دادرسی هم تشکیل نخواهد شد. ابلاغ در واقع فرایندی قانونی است که به موجب آن بایستی مخاطب را…

دفاعیات خوانده

بررسی انواع دفاع و ایراداتی که خوانده می تواند به دعوای خواهان وارد نماید   یکی از راه‌هایی که خوانده با استفاده از آن می‌تواند به دعوای خواهان پاسخ دهد،ایراد است در این صورت، خوانده بدون ورود در ماهیت دعوا میتواند به دعوای خواهان پاسخ دهد.  انواع ایرادات .ایراداتی که اثر آنها تغییر مرجع رسیدگی…

معانی و مفهوم مسئولیت مدنی   در زمینه مسئولیت مدنی پاسخ به این پرسش ها که چرا وارد کننده زیان باید در مقابل زیان دیده مسئول شناخته شود و چنین مسئولیتی در عمل چه هدفی را دنبال می کند و به طور کلی چگونه می توان به گونه ای عادلانه و با کمترین هزینه ضرر…

الزامات خارج از قرار داد در قانون مدنی: مسئولیت مدنی در مفهوم وسیع، گاهی به واسطه‌ی قرار‌داد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به آن الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قرار‌دادی می‌گویند و گاهی بدون اینکه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که…

استیفاء و اقسام آن

استیفاء واقسام آن   مفهوم استیفاء استیفاء درلغت به معنی تمام فرا گرفتن ،تمام گرفتن حق یا مال خود از کسی گرفتن ‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‌‌‌و در اصطلاح موسسه حقوقی و به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد و ضمان قهری به معنی بهره مند شدن و انتفاع شخصی بدون انعقاد قرار داد و یا عقد ازعمل…

اقسام طلاق

قبل از دانستن اقسام طلاق به نکته را یادآوری کنم که عقد نکاح که در عرف آن را ازدواج می نامند ، یکی از مهمترین و مقدس ترین پیمان هایی است که مبنای زندگی مشترک زن و مرد قرار میگیرد و موجب تشکیل خانواده می شود. در طول زندگی زناشویی ، دوستی ، مشارکت ،…

بررسی حقوقی مبحث نامزدی ما دردورانی زندگی میکنیم که کم و بیش برای همزیستی با دیگر افراد ناچار باید قواعد اجتماعی را بپذیریم و رفتار و کرداری منعطف با دیگر افراد داشته باشیم. اما دراین بین خانواده جایی است که افراد تمایل دارند تا به دلخواه خود رفتار کنند وعلم حقوق به سختی به درون…

غصب در قانون

 غصب در قانون و نکات حقوقی که باید درباره آن بدانیم.. غصب کلمه‌ای که در مکالمات روزمره هم حتما تا به حال به گوشتان خورده، یکی از مفاهیم حقوقی است که باید با آن آشنا شوید. امروز برایتان از مفهوم غصب گفته‌ایم. نکاتی در باره آن بیان کرده‌ایم که حتما خواندنش شما را با بخشی…

انتقال و زوال دعوا

انتقال و زوال دعوا مفهوم حقوقی زوال دعوا: بر اساس اصل سی و چهارم قانون اساسی « دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند . همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از…