تقسیم ارث در صورت مجهول بودن تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند چگونه است؟   طبق ماده ۸۷۳ قانون مدنی : اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب…

  تقسیم ارث در صورت مجهول بودن تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند چگونه است؟   طبق ماده ۸۷۳ قانون مدنی : اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به…

طبقات ارث

 • 1398-07-28
 • فاطمه سامانی
 • ارث

  طبقات ارث:   تقسیم ارث از نظر قانون چه حکمی دارد؟ وقتی کسی فوت کند و مالی از وی باقی بماند طبق قانون این اموال بر حسب درجه قرابت خویشاوندی با متوفی بین وراث تقسیم خواهد شد و تنها درصد بسیار کمی از افراد وجود دارند که هیچ وارثی ندارند و اموال آنها به…

مهر و موم و تحریر ترکه

 • 1398-07-28
 • دکتر نرگس کاشی
 • ارث

تعریف ترکه   تعریف ترکه در وسیط این­گونه آمده است « یعنی دارائی میت در زمان فوت؛ ولیکن شامل تکالیف و دیون مالی ایشان نمی­ شود، که این تکالیف و تعهدات پس از وفات انسان، تحت اداره ترکه قرار می­ گیرد ». ماده­ ی ۲۰۶ قانون امور حسبی در تعریف آن مقرر می­ کند «…

موجبات ارث

 • 1398-07-26
 • فاطمه سامانی
 • ارث

موجبات ارث   بر اساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجب ارث دو امر است: نَسَب و سَبَب. طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند: .   پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد .   اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها .   اعمام و عمات و اخوال…

مقررات انحصار وراثت در قوانین مدنی و امور حسبی با فوت انسان اموال او به طور قهری به وراثش منتقل می‌شود، اما برای اینکه وراث بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است منحصر بودن و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود که به این…

صلاحیت دادگاه قیمومت

 • 1398-07-16
 • دکتر نرگس کاشی
 • ارث

صلاحیت دادگاه قیمومت صلاحیت دادگاه قیمومت : ماده ۴۸- امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است. ماده ۴۹- هر گاه محجور در خارج ایران اقامت…

اخذ گواهی حصر وراثت

 • 1398-07-16
 • فاطمه سامانی
 • ارث

اخذ گواهی حصر وراثت اخذ گواهی حصر وراثت : دراین صورت شورای حل اختلاف ،وقت رسیدگی تعیین وبا تشکیل جلسه و دعوت از طرفین صرفا نسبت به اعتراض به تعداد ورثه رسیدگی های مقتضی را معمول نموده و نسبت به اعتراض واصله دراین باره نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم می نماید و نسبت به سایر…

شرایط ارث بردن زن از مرد

 • 1398-07-15
 • فاطمه سامانی
 • ارث

شرایط ارث بردن زن از مرد شرایط ارث بردن زن از مرد : ارث از جمله حقوق مالی و اقتصادی به شمار می‌رود که در مواردی افراد پس از فوت اعضای خانواده یا بستگانشان از آن بهره‌مند می‌شوند و البته میزان آن برای همه افراد یکسان نبوده و بسته به عوامل مختلف متفاوت است. به…

آیا پدر و مادر، قبل از فوت می توانند اقدام به تقسیم ارثیه کنند؟ آیا پدر و مادر، قبل از فوت (تقسیم ارث در صورت مجهول بودن تاریخ فوت) می توانند اقدام به تقسیم ارثیه کنند؟ ارثیه زمانی معنا ومفهوم پیدا خواهد کرد که شخصی فوت کند و ما تَرَکی (ارثیه) از وی باقی بماند….