خروج چه کسانی از کشور ممنوع نیست ؟ این سوالات و سوالاتی دیگر هستند که بسیاری از افراد زمانی که قصد سفر به یک کشور دیگر را دارند، ذهن شان را درگیر می کند . در این مقاله قصد داریم تا مصادیق مهمی که علت ممنوع الخروجی برخی افراد از نگاه موسسه حقوقی را شکل…

نکات اساسی که در تنظیم یک قرارداد بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد نکات اساسی که در تنظیم یک قرارداد بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد :موسسه حقوقی آوا  در این مقاله به مهم ترین نکاتی که در تنظیم یک قرارداد بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد،پداخته و شما از این موارد…