آشنایی با مقررات مربوط به تخلیه ملک مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از…

نکاتی درباره قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و تخلیه آنها یکی از قراردادهای شایع در جامعه، قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی می‌شود. در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌های پیشگیری از بروز اختلاف و در…

تخلیه ید چیست

تخلیه ید چیست : تخلیه ید طبق شرح ماده ۴۴۶ قانون مدنی اجاره عقدی است که موجب آن مستاجر (قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶)مالک منافع عین مستاجره میشود که اجاره­ دهنده را موجر و اجاره­ کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره میگویند. مستاجر در قبال پرداخت اجاره بها، مالک منافع…

خلع ید چیست

خلع ید چیست؟ خلع ید چیست  :عنوان دعوای به شمار میرود که مالک مال غیرمنقول مثل خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه کند و از دادگاه  می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کند و تحویل او دهد.نحوه طرح دعوی نیز…