تعریف زمین های موات، بایر و دایر: ۱_ دایر ۲_ بایر ۳_ موات (در اراضی شهری و غیر شهری ) بر اساس ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب تاریخ ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران انواع اراضی دایر و بایر به شرح ذیر تعریف می گردد:  اراضی دایر: اراضی دارای ساختمان و…

نکاتی درباره قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و تخلیه آنها یکی از قراردادهای شایع در جامعه، قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی می‌شود. در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌های پیشگیری از بروز اختلاف و در…

فروش مال غیر : از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم (بررسی مفهوم جرم و طبقه بندی جرایم توسط موسسه حقوقی)عبارت از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر است، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود. فروش مال غیر…

اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (تعریف لغوی اجاره) تعریف لغوی اجاره اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (تعریف لغوی اجاره) : معنی لغوی اجاره :«بین اَجر، یَاَ جِرُ و هوما اعطیت من اجر فی عمل از اَجَر یَأ جِرُ به معنای اجر و پاداش که در برابر عمل به انسان داده می شود. همچنین اجاره…

اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (اقسام اجاره ) اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره:ممکن است مورد اجاره معین خارجی و یا کلی باشد. الاجاره علی ضربین : معینه فی الذمه فالمعنیه ان یستاجر دارا و عبداً شهراً و سنه و فی الذمه ان یستاجر من فی له حایطاً او نخیط…

اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (فرق اجاره با عاریه و بیع ) موسسه حقوقی آوا  در این مقاله می پردازد به ذکر مواردی که موجب تفاوت بین دو عقد عاریه ون اجاره شده است.  اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (فرق اجاره با عاریه و بیع ) : این دو عقد دو فرق مهم…

اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (ارکان اجاره ) ارکان اجاره ۱- صیغه   ۲- متعاقدین (موجر و مستاجر) ۳- عین مستاجره ۴-منفعت ۵- اجرت   صیغه: اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (ارکان اجاره ) : صیغه اجاره برخی افراد برای لفظ ایجاب و قبول الفاظی را به کار میبرند و عده ای دیگر یا آن…