بیان شروط ضمن عقد توسط وکیل پایه یک خانواده در این مقاله قصد داریم تا به بیان شروط ضمن عقد توسط وکیل پایه یک خانواده بپردازیم. برای بیان این شروط لازم است تا به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و دیدگاه وکیل پایه یک توجه لازم را داشته باشیم. بر همین اساس به صورت کلی می…

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه استرداد جهیزیه: موسسه حقوقی آوا در این مقاله به اصول حاکم بر چگونگی دریافت جهیزیه زوجه، توسط زوج می پردازد. در این مقاله می خواهیم بدانیم اصلا زوجه تحت چه شرایطی می تواند جهیزیه خود را وصول کند؟ آیا جهیزیه به ارث می رسد؟ و اگر بخواهند سیاهه تهیه نمایند،نگارش آن به چه…