جرایم چک شامل چه مواردی می شود؟ جرایم چک چیست؟ در قانون صدور چک در دو ماده دو عنوان مجرمانه با شرایط و عناصر متفاوت مورد اشاره قرار گرفته است، یکی جرم صدور چک بلامحل و دیگری جرم اعلام کذب مفقودی چک. با این وجود در بسیاری از موارد در محاکم به این دو جرم به یک چشم نگریسته شده…

آیا می دانید در صورت مفقود شدن چک یا دسته چک چه باید کرد؟ هر فردی ممکن است دسته‌چک یا یک برگه از چک خود را گم کند یا دیگران به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری، برگه چک را از او بگیرند. ماده ۱۴ قانون صدور چک راه‌حل قانونی برای این مفقود شدن چک بیان کرده است. شاید در ابتدا این پرسش…

صدور سفته و نکاتی که باید به آن توجه کرد امروزه بسیار متداول است که برای استخدام، سفته یا چکی جهت ضمانت حسن انجام کار از افراد دریافت می‌شود. از آنجا که چک به سه طریق حقوقی، کیفری و اجرای ثبت قابل پیگیری است ولی برای مطالبه سفته تنها می‌توان از طریق دادخواست حقوقی اقدام کرد، بنابراین صدور سفته خطرات کمتری برای صادرکننده دارد و…

جایگاه چک در حقوق تجارت بین الملل به چه صورت می باشد حقوق تجارت بین الملل ،چک مثل سایراسناد تجاری، به ویژه برات ، در قلمرو تجارت بین المللی منشاء بروز تعارضات عدیده ای است. در حقوق تجارت بین الملل وقتی صادر کنند‏ه ایرانی، چکی در وجه یک تبعه خارجی عهده بانک ایرانی صادر می کند و یا بر…