ثبت شرکت توسط اتباع خارجی در ایران در ارتباط با فعالیت شرکت های خارجی در ایران پس از انقلاب اولین قانونی که به ذهن متبادر می شود، اصل ۸۱ قانون اساسی می باشد که مقرر می دارد: دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری ، صنعتی و کشاورزی و معادن به خارجیان…

دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، متن دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است: مقدمه: به منظور انجام بهینه وظایف…

شرایط ثبت شرکت ها

  • 1398-06-27
  • فاطمه سامانی
  • شرکت

شرایط ثبت شرکت ها : امروزه سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم این است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت کنند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده است در…