بررسی موارد جایگزین حبس در موسسه حقوقی آوا :   موسسه حقوقی آوا  در این مقاله مواردی را که از آن ها به جای رفتن به حبس مرتکب مورد اجرا واقع می شود را مورد تحلیل قرار  داده. با موسسه حقوقی ما در این مقاله همراه باشید تا ازاین موارد مطلع شوید.   قانون‌گذار در سال ۹۲…

بررسی حمایت قانون در برابر خشونت خانگی علیه فرزندان در موسسه حقوقی آوا :   بررسی حمایت قانون در برابر خشونت خانگی علیه فرزندان در موسسه حقوقی آوا : فرزندان  آینده‌ سازان جامعه می باشند و آموزش و تربیت درست و صحیح آنها موجب می شود تا صحت و سلامتی آن اجتماع درنسل های آتی، تضمین…

بررسی طرح دستبند و پابند الکترونیکی در موسسه حقوقی آوا    بررسی طرح دستبند و پابند الکترونیکی در موسسه حقوقی آوا : موسسه حقوقی آوا در این مقاله می پردازد به تحلیل و بررسی دست بند و پا بند الکترونیکی،اینکه اصلا این وسیله چیست؟ و در چه جاهایی کاربرد دارد؟ فواید استفاده از این دستگاه…

بررسی احکام نظام وظیفه در موسسه حقوقی آوا:   بررسی احکام نظام وظیفه در موسسه حقوقی آوا: این مقاله موارد و احکام مربوطه به خدمت سربازی (نظام وظیفه) را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.   در این مقاله به بحث در رابطه با موارد ذیل خواهد پرداخت: ۱-مواردی نظیر اینکه زمانی که مشمولان…

خشونت علیه همسر و مشاوره های حقوقی آن در موسسه حقوقی آوا: خشونت علیه همسر و مشاوره های حقوقی آن در موسسه حقوقی آوا:هر چه جامعه فقیرتر، سنتی تر و از نظر سطح فرهنگ پایین تر از معمول باشد، شدت خشونت وکسرت آن  بر علیه زنان بیشتر و عوارض آن نیز چشمگیرتر خواهد بود. خشونت…

نقش موسسه حقوقی در بررسی انتقال اموال مدیون قبل از محکومیت قطعی او   «انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست» نقش موسسه حقوقی در بررسی انتقال اموال مدیون قبل از محکومیت قطعی او : این مقاله به بیان رای جدید صورت گرفته، درباره شخص مدیون می باشد به گونه ای…

تحلیل عنصرمادی جرم در موسسه حقوقی   تحلیل عنصرمادی جرم در موسسه حقوقی : در این مقاله به یکی از عناصر جرم و ارکان آن خواهیم پرداخت که این عنصر، عنصر مادی جرم می باشد طی این مقاله گردآوری شده توسط موسسه حقوقی آوا، به انواع اعمال مادی و شرح کامل آن می پردازیم.  …

دفاع  مشروع و گردآوری آن در موسسه حقوقی: دفاع  مشروع و گردآوری آن در موسسه حقوقی: دفاع مشروع یا دفاع قانونی همان حقی است که  برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر در صورت نیازبه کمک در هنگام حمله افراد دیگردرحقوق کیفری قائل شده است. دفاع مشروع زمانی پدید می‌آید که به‌جز ارتکاب…

بررسی عطف به ماسبق نشدن قوانین در موسسه حقوقی   بررسی عطف به ماسبق نشدن قوانین در موسسه حقوقی: اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های مهم و اساسی حقوق به شمار می رود. به این صورت که این اصل در تمام آحاد حقوق از جمله حقوق خصوصی ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومی…

مشاوره حقوقی در باب تامیین دلیل و شرایط آن:   مشاوره حقوقی در باب تامیین دلیل و شرایط آن ، قانون آیین دادرسی مدنی در بحث تامیین دلیل با ذکر ماده ای  بیان می دارد که: تأمین دلیل عبارت است از ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل و مدارک. هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود…