بررسی موضوع نتورک مارکتینگ توسط موسسه حقوقی آوا بررسی موضوع نتورک مارکتینگ توسط موسسه حقوقی آوا: احتمالا برای شما هم اتفاق افتاده باشد که خود شما یا یکی از دوستان ویا نزدیکان شما مخاطب حرف‌های در ظاهر دوستانه و دلسوزانه ولی در باطن سودجویانه یک بازاریاب شرکت های بازاریابی شبکه ای یا هرمی که احتمالا…