مشاوره حقوقی امروزه دلیل مدرنیته شدن زندگی و تعاملات آن با امورات اداری، تجاری و.. افراد و شرکت ها با بیشتر از قبل بایکدیگر در تعامل هستند. بنابراین بهره مندی از افرادی که تخصص آن ها دانش حقوقی در زمینه مسائل و الزامات حقوقی می باشد، یکی از عوامل مهمی بوده و گاهاً برای ادامه…

بررسی موارد جایگزین حبس در موسسه حقوقی آوا :   موسسه حقوقی آوا  در این مقاله مواردی را که از آن ها به جای رفتن به حبس مرتکب مورد اجرا واقع می شود را مورد تحلیل قرار  داده. با موسسه حقوقی ما در این مقاله همراه باشید تا ازاین موارد مطلع شوید.   قانون‌گذار در سال ۹۲…

بررسی حمایت قانون در برابر خشونت خانگی علیه فرزندان در موسسه حقوقی آوا :   بررسی حمایت قانون در برابر خشونت خانگی علیه فرزندان در موسسه حقوقی آوا : فرزندان  آینده‌ سازان جامعه می باشند و آموزش و تربیت درست و صحیح آنها موجب می شود تا صحت و سلامتی آن اجتماع درنسل های آتی، تضمین…

قرار بازداشت موقت – حقوق متهم حقوق متهم هنگام صدور قرار بازداشت موقت: قرار بازداشت موقت – حقوق متهم (بررسی طرح دستبند و پابند الکترونیکی در موسسه حقوقی آوا): در مرحله تحقیقات مقدماتی، اتفاقی که برای متهم ممکن است بیفتد، صدور قرار بازداشت موقت است که منتهی به زندانی شدن وی خواهد شد این قرار…

  اشد مجازات در انتظار آدم ربایان آشنایی بیشتر با جرم آدم ربایی : آدم ربایی به انتقال یک شخص، بدون رضایت او از محلی به محل دیگر و به وسیله زور، تهدید ( خشونت علیه همسر و مشاوره های حقوقی آن در موسسه حقوقی آوا) یا فریفتن وی گفته می‌شود. معنای دیگر آدم ربایی به…

نگاه قانونگذار به اقرار، یکی از ادله اثبات دعوی نگاه قانونگذار به اقرار، یکی از ادله اثبات دعوی : اقرار عبارت از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود است که این موضوع توسط قانونگذار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی (عقد قرض و بررسی عقد قرض در قانون مدنی جمهوری اسلامی) تصریح شده…

  حل اختلاف با داوری بجای مراجعه به دادگاه حل اختلاف با داوری بجای مراجعه به دادگاه :از مهمترین راهکارهای جلوگیری از طرح دعاوی (دعاوی ورود و جلب شخص ثالث توسط موسسه حقوقی)در مراجع قضایی و درگیر نشدن با پیچ‌و خم‌های اداری و قضایی، پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهای تجاری است. در هنگام انعقاد قراردادها…

زیرپا گذاشتن حیثیت افراد چه مجازاتی دارد؟ زیرپا گذاشتن حیثیت افراد چه مجازاتی دارد؟ انسان‌ها برای شأن و حیثیت معنوی خود احترام زیادی قایل می باشند و حاضرند هر کاری انجام دهند تا آن را از تعرض در امان بدارند. در گذشته وقتی حیثیت یک شخص زیر سوال می‌رفت از راه‌های مختلفی مثل: دوئل یا…

آیا پدر و مادر، قبل از فوت می توانند اقدام به تقسیم ارثیه کنند؟ آیا پدر و مادر، قبل از فوت (تقسیم ارث در صورت مجهول بودن تاریخ فوت) می توانند اقدام به تقسیم ارثیه کنند؟ ارثیه زمانی معنا ومفهوم پیدا خواهد کرد که شخصی فوت کند و ما تَرَکی (ارثیه) از وی باقی بماند….

پیش فروش آپارتمان

پیش فروش آپارتمان پیش فروش آپارتمان : افزایش بیشماراجاره آپارتمان‌های استیجاری و عدم ثبات قیمت‌ها، موجب شده است تا مردم تمایل بیشتری به خرید ملک داشته باشند و از طرفی هم ازدیاد جمعیت، افزایش تقاضا برای خرید مسکن و قدرت اقتصادی پایین باعث گرایش بیشتر به خرید آپارتمان‌های ارزان‌قیمت شده است. از سوی دیگر قیمت…