فرجام خواهی چیست و انواع آن فرجام خواهی چیست و انواع آن :اصطلاح فرجام خواهی را در علم حقوق بارها شنیده‌اید؛شاید تصور کنید که فرجام خواهی همان تجدیدنظر (تجدیدنظر چیست؟)خواهی است ولی حقیقت امر این است که این دو اصطلاح حقوقی بار معنایی و کاربردهایی کاملا متفاوت دارند.شاید شما ازمعنای دقیق فرجام خواهی آگاهی کامل…

مستثنبات دین

 • 1398-06-29
 • فاطمه سامانی
 • وکلا

مستثنبات دین :در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام (بررسی احکام نظام وظیفه در موسسه حقوقی آوا)سال ۱۳۵۶ لباس و اشیای مورد نیاز برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانواده‌ او، آذوقه برای یک ماه محکوم‌علیه و افراد واجب‌النفقه او، وسایل و ابزار کار ساده کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان، تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که به…

فروش مال غیر : از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم (بررسی مفهوم جرم و طبقه بندی جرایم توسط موسسه حقوقی)عبارت از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر است، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود. فروش مال غیر…

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی : از مهمترین و بارزترین جلوه‌های جرایم علیه اموال و مالکیت، موضوع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق است که هر سه‌ این موارد، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان دعاوی تصرف مورد بررسی قرار خواهند گرفت. تصرف عدوانی : دو جرم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در ماده ۶۹۰ بخش…

شرایط ثبت شرکت ها

 • 1398-06-27
 • فاطمه سامانی
 • شرکت

شرایط ثبت شرکت ها : امروزه سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم این است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت کنند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده است در…

تخلیه ید چیست

تخلیه ید چیست : تخلیه ید طبق شرح ماده ۴۴۶ قانون مدنی اجاره عقدی است که موجب آن مستاجر (قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶)مالک منافع عین مستاجره میشود که اجاره­ دهنده را موجر و اجاره­ کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره میگویند. مستاجر در قبال پرداخت اجاره بها، مالک منافع…

امور حسبی در مبحث قیومیت

 • 1398-06-24
 • فاطمه سامانی
 • وکلا

امور حسبی در مبحث قیومیت موسسه حقوقی آوا ( موسسه حقوقی آوا ) در این مقاله به ذکر مواد قانونی ( مستند به قانون) در باب صلاحیت های دادگاه قیمومت ( امور حسبی در مبحث قیومیت ) پرداخته و نکاتی را در این خصوص بیان می دارد.  صلاحیت دادگاه قیمومت  امور حسبی در مبحث قیومیت…

قانون امور حسبی (کلیات)

 • 1398-06-23
 • فاطمه سامانی
 • وکلا

قانون امور حسبی (کلیات) باب اول:  قانون امور حسبی (کلیات) : امور حسبی چیست و به چه اموری اشاره دارد؟ ماده ۱- امور حسبی اموری هستند که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی (دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین خسارت های بدنی)به آن‌ها متوقف…

بایدهای حرفه وکالت در نحوه برخورد با موکل مقدمه: بایدهای حرفه وکالت در نحوه برخورد با موکل : تعالی وکالت به اعتباری اهتمام تامه در ارتقاء سطح کمی و کیفی با بررسی زوایای مختلف حرفه مقدس وکالت دادگستری دارد. چه بسیار افرادی که دارای پروانه وکالت بوده و چه اندک کسانی که به عنوان وکیل…

راه کارهای اصلاح بافت فرسوده شهری بافت های فرسوده سرقفلی حق انتفاع حق ارتفاق بافت تجاری شهرداری بافت های فرسوده شهری با توجه به متحول شدن نوع زندگی ایجاد می شوند، بافت های فرسوده شامل مراحل مختلفی چون بهسازی، نوسازی، استحکام بخشی، بازسازی و… غیره است که هر یک از این موارد بسته به نوع…